Zysk operacyjny wyniósł 7,25 mln euro wobec 10,45 mln euro zysku rok wcześniej.

Przychody Grupy zmniejszyły się o 3,8% do 82,8 mln euro, wobec 86,1 mln euro w I półroczu 2015 r., z powodu niekorzystnych warunków rynkowych oraz historycznie niskich prędkości wiatru.

W ujęciu jednostkowym EBITDA w okresie I poł. 2016 r. wyniósł 8,52 mln euro wobec 11,69 mln euro zysku rok wcześniej.

Wolumen handlu energią elektryczną wzrósł w I półroczu 2016 r. do 2 131 GWh z 2 047 GWh w I półroczu ub.r. Wolumen handlu energią elektryczną w Polsce wzrósł w I półroczu br. do 190 GWh wobec 128 GWh w analogicznym okresie 2015 r.

"Wyniki Grupy INTER RAO Lietuva w I półroczu tego roku znalazły się pod wpływem kilku negatywnych czynników, które miały wpływ na wszystkich uczestników rynku energii elektrycznej w krajach bałtyckich. Mimo skrajnie niekorzystnych warunków meteorologicznych, tj. historycznie niskich prędkości wiatru, jak również średnio niższych oraz mocno zmiennych rynkowych cen energii elektrycznej, co było związane z uruchomieniem połączeń elektroenergetycznych NordBalt oraz LitPol Link, a także ich licznymi nieplanowanymi wyłączeniami, Grupa osiągnęła dobre wyniki pod względem rentowności. Wynik netto Grupy wyniósł 5,9 mln EUR, co oznacza lekki spadek rentowności netto, która jednak sięgnęła 7,1%. Zysk netto w przeliczeniu na jedną akcję wyniósł 29 eurocentów" – powiedział Giedrius Balčinas, dyrektor generalny INTER RAO Lietuva, cytowany w komunikacie.

Działalność grupy Inter RAO Lietuva obejmuje handel energią elektryczną na giełdach na Litwie i w Estonii, sprzedaż energii odbiorcom końcowym na Litwie i Łotwie oraz wytwarzanie energii w jednej z największych farm wiatrowych na Litwie. Spółka jest notowana na GPW od 2012 r.

(ISBnews)