Warszawa, 01.09.2016 (ISBnews) - Getin Noble Bank (GNB) osiągnął rekomendowany przez Komisję Nadzoru Finansowego poziom wskaźników kapitałowych bez konieczności przeprowadzenia emisji akcji. Jednostkowy oraz skonsolidowany wskaźnik CAR Getin Noble Banku wynosił 15,6%, a CET1 12,3% na koniec czerwca 2016 roku. Bank spełnia także potencjalne wymogi związane z uznaniem Getin Noble Banku za instytucję systemowo istotną, poinformował prezes Krzysztof Rosiński.

"W zaledwie siedem miesięcy znacząco wzmocniliśmy pozycję kapitałową banku, osiągając wskaźniki CAR i CET1 na najwyższym, historycznym poziomie. Spełniamy również potencjalne wymogi związane z uznaniem Getin Noble Banku za instytucję systemowo istotną. Warto podkreślić, iż zakładane cele udało nam się osiągnąć bez konieczności przeprowadzania dodatkowej emisji akcji" - powiedział prezes GNB Krzysztof Rosiński, cytowany w komunikacie.

Wskazał, że zgodnie z zapowiedziami, spełnienie oczekiwań nadzoru w zakresie poziomu wskaźników kapitałowych było strategicznym celem instytucji.

"Dziś mogę powiedzieć, iż ten cel udało nam się zrealizować z nawiązką, co miało jednak czasowy wpływ na osiągane przez bank wyniki finansowe" - powiedział Rosiński.

Od końca 2011 roku skonsolidowany współczynnik wypłacalności CAR Getin Noble Banku wzrósł o 5,7 pkt proc. do 15,6% na koniec czerwca 2016 roku. Natomiast skonsolidowany współczynnik CET1 na koniec II kwartału br. wynosił 12,3%.

"Wśród podjętych działań, zmierzających do optymalizacji współczynników kapitałowych banku, można wymienić optymalizację portfela kredytowego i leasingowego oraz strategiczne transakcje sprzedaży akcji spółek zależnych" - czytamy w komunikacie.

Bank kontynuuje także politykę budowy bezpiecznej struktury aktywów i pasywów. Saldo kredytów wynosiło 47,4 mld zł, a saldo depozytów 55,1 mld zł na koniec czerwca.

"Zmniejszenie salda kredytowego (o 2,3 mld zł od początku 2016 roku) było elementem realizacji strategicznych działań w zakresie delewarowania i tym samym optymalizacji wskaźników kapitałowych. Bank utrzymuje silną i jedną z najlepszych na rynku pozycji płynnościowych (wskaźnik L/D wynosi 86%) oraz systematycznie obniża koszt depozytów (-94 pkt bazowych od początku stycznia 2015). Bank odnotował również spadek kosztów odsetkowych o 224 mln zł względem I półrocza 2015 roku" - czytamy także.

GNB koncentruje się obecnie na rozbudowie i wzmacnianiu strategicznych linii biznesowych. W I półroczu br. wartość sprzedaży kredytów oraz leasingu wyniosła blisko 1,9 mld zł. W ramach realizowanej strategii bank stale rozwija sieć partnerów i pośredników oraz nawiązuje współpracę z wiodącymi producentami i dystrybutorami pojazdów w Polsce. Bank kontynuuje również budowę portfela szybko rotujących kredytów o wysokiej rentowności i stabilnym ryzyku. Saldo kredytów gotówkowych wynosiło ponad 4 mld zł na koniec czerwca br.

Dzięki realizacji strategii na lata 2016-2018, która zakłada m.in. dalsze obniżanie kosztu finansowania, zwiększenie intensywności relacji z klientami oraz wzrost efektywności operacyjnej, bank odnotował wzrost środków na rachunkach bieżących i ON o 1 mld zł. Środki zgromadzone na rachunkach stanowią już 18% salda oszczędności klientów.

Bank podał też, że poprawa jakości zaowocowała bardzo istotnym obniżeniem liczby reklamacji, która spadła od stycznia 2015 roku o 39%.

Fundusze własne Grupy Getin Noble Banku wynosiły 6,5 mld zł, a suma bilansowa 70,1 mld zł na koniec czerwca br.

Getin Noble Bank powstał w wyniku połączenia Getin Banku i Noble Banku w 2010 roku. Jest kontrolowany przez Leszka Czarneckiego i notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW).

(ISBnews)