Podmioty zamierzają nabyć 11 288 717 akcji, tj. 36,99% kapitału zakładowego spółki.

"W ocenie zarządu, wewnętrzna analiza dokonana w oparciu o powszechnie uznane zasady wyceny przedsiębiorstw, a w szczególności przedsiębiorstw z branży logistycznej, prowadzi do wniosku, że zaproponowana w wezwaniu cena za akcje odpowiada wartościom, które przy zastosowaniu wycen spotykanych przy podobnych transakcjach rynkowych uznaje się w obrocie gospodarczym za odzwierciedlające godziwą wartość spółki" - podano w komunikacie.

Zgodnie z informacjami podanymi przez wzywających w wezwaniu średnia arytmetyczna ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu z okresu 6 miesięcy poprzedzających ogłoszenie wezwania, w czasie, w którym dokonywany był obrót akcjami na rynku podstawowym GPW, wynosi 13,66 zł. Średnia arytmetyczna ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu z okresu 3 miesięcy poprzedzających ogłoszenie wezwania, w czasie, w którym dokonywany był obrót akcjami na rynku podstawowym GPW, wynosi 13,94 zł, podano także.

Zapisy będą przyjmowane od 9 września do 10 października br. przez Pekao Investment Banking.

Wartość aktywów netto spółki Pekaes S.A. w przeliczeniu na jedną akcję spółki na 30 czerwca 2016 r. wynosiła 11,16 zł, natomiast w ujęciu skonsolidowanym wartość aktywów netto w przeliczeniu na jedną akcję wynosiła 11,12 zł.

Pekaes S.A. jest jedną z najstarszych polskich firm transportowych. Jej oferta obejmuje usługi spedycji drogowej, lotniczej i morskiej oraz szereg usług w ramach zarządzania łańcuchem dostaw. Od 2004 akcje spółki są notowane na GPW. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 706 mln zł w 2015 r.

(ISBnews)