W dniu wydania rekomendacji kurs wynosił 39,63 zł, zaś we wtorek na zamknięciu - 46,91 zł.

"Rekomendacja 'kupuj' podtrzymana, cena docelowa podwyższona do 65 zł. Rajd cen węgla koksującego i koksu wciąż trwa, co tworzy znakomite perspektywy dla JSW. Spółka planuje zwiększenie udziału węgla koksującego w łącznym wydobyciu do 85% w 2020 r. Co ważne, wszystkie zmiany mają być wdrożone przy niespodziewanie niskim poziomie nakładów inwestycyjnych, średnio ok 1 mld zł rocznie w długim terminie. Zakończyła się też trwająca rok niepewność związana z niespłaconymi obligacjami spółki. To pozwala JSW nie tylko na odzyskanie zdolności ponownego zadłużania się, ale też oznacza, że emisja nowych akcji nie jest konieczna. Potencjalnie imponująca skala poprawy wyników JSW może ponownie obudzić demony tej spółki (związki zawodowe oraz akwizycje) w nadchodzących latach, ale do tego momentu wysoka cena węgla koksującego (i w rezultacie +700 mln zł pozytywnego NetFCF od roku 2017E) może spowodować silny wzrost kursu spółki do połowy 2017 roku" - czytamy w raporcie.

Analitycy prognozują dla spółki 21 mln zł zysku netto w br., przy przychodach 6,13 mld zł.

(ISBnews)