"Podwyższyliśmy kapitał w wyniku emisji akcji o 400 mln zł, co zostało mocno zauważone przez rynek. Udało nam się też spłacić 250 mln euro wysokooprocentowanych euroobligacji i zastąpiliśmy je tańszym finansowaniem na rynku depozytów złotowych. To wszystko będzie miało swoje odzwierciedlenie w wynikach banku" - powiedział Kluza w rozmowie z ISBnews w kuluarach XXVI Forum Ekonomicznego w Krynicy.

"To są najbardziej spektakularne i widoczne rzeczy, ale z każdym kolejnym etapem realizacji Ramowej Strategii Rozwoju na lata 2016-2020 wchodzimy w szczegóły, które mają za zadanie odbudować trwałą pozycję banku i zdolność do generowania pozytywnego wyniku w dłuższym okresie" - podkreślił.

Wskazał, że pierwsze efekty działań naprawczych w BOŚ widać już wynikach za II kwartał tego roku, w którym bank zanotował zysk netto.

Grupa BOŚ Banku wykazała w II kw. 2016 r. zysk netto w wysokości 1,2 mln zł wobec straty w I kw. br. w wysokości 12,9 mln zł. Wynik z tytułu odsetek zwiększył się o 14,5%, wynik prowizji wzrósł o 0,1%, zaś wynik z działalności handlowej poprawił się z -0,5 mln zł na 20,8 mln zł.

Kluza poinformował też, że bank zajął pierwsze miejsce w badaniu satysfakcji klientów banków, przeprowadzonym wśród czytelników "Parkietu", w którym sklasyfikowanych zostało kilkanaście banków. Istotnym wyróżnikiem banku, w ocenie ankietowanych, oprócz najbardziej profesjonalnej obsługi inwestorów giełdowych i "ludzkiego podejścia" do klienta, jest także wspieranie inwestycji służących ochronie środowiska.

"Na ten obszar i zarazem na nowoczesne podejście do klientów, które nazywamy 'ekologią czasu', mocno stawiamy w naszej nowej, Ramowej Strategii Rozwoju na lata 2016-2020. Chcemy, dzięki sprawnej, efektywnej i nowoczesnej bankowości dawać więcej czasu naszym klientom na ich prywatne życie i jesteśmy przekonani, że wielu klientów już to docenia" - podkreślił Kluza.

Łączny współczynnik wypłacalności Grupy wyniósł 12,37% na koniec I półrocza 2016 r. wobec 12,1% na koniec 2015 r. Współczynnik Tier 1 wyniósł 9,24% na 30 czerwca 2016 r. wobec 9,13% na koniec 2015 r.

Akcje Banku Ochrony Środowiska od 1997 roku są notowane na rynku podstawowym GPW. W skład grupy wchodzi również Dom Maklerski BOŚ S.A.

Lesław Kretowicz

(ISBnews)