PGE zapłaci 109,65 mln zł podatku w zw. z podniesieniem kapitałuWarszawa, 12.09.2016 (ISBnews) - Polska Grupa Energetyczna (PGE) otrzymała interpretację podatkową, zgodnie z którą odprowadzi do urzędu skarbowego kwotę 109 646 468 zł w związku z podniesieniem kapitału zakładowego o 467,44 mln zł tj. o 25 groszy na akcję, podało PGE.

Spółka poinformował, że dziś wpłynęły do niej interpretacje podatkowe, wydane przez dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, działającego w imieniu Ministra Finansów w odpowiedzi na pytania odnośnie należytego zastosowania przepisów podatkowych w przypadku przeznaczenia kapitału zapasowego na pokrycie zryczałtowanego podatku dochodowego, związanego z podwyższeniem kapitału zakładowego ze środków własnych spółki (kapitału zapasowego).

"Analiza otrzymanych interpretacji podatkowych prowadzi do wniosku, iż kwota podatku którą spółka winna odprowadzić do Urzędu Skarbowego w związku z podniesieniem kapitału zakładowego wynosi 109 646 468 zł. Wyliczenie należnego podatku oparte jest o kwotę podwyższenia kapitału zakładowego uchwaloną ostatecznie przez NWZ, czyli 467 440 207,25 zł, co odpowiada podwyższeniu wartości nominalnej jednej akcji o 25 groszy" - czytamy w komunikacie.

W ub. tygodniu akcjonariusze PGE przyjęli uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki o kwotę 467,44 mln zł z kapitału zapasowego do 19,17 mld zł poprzez zwiększenie wartości nominalnej akcji serii A, B, C, D do 10,25 zł z 10 zł, a także o przeznaczeniu części kapitału zapasowego na pokrycie zryczałtowanego podatku dochodowego należnego od akcjonariuszy w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego.

Spółka podawała wcześniej, że "z uwagi na fakt, iż niektórzy z akcjonariuszy są zwolnieni z podatku dochodowego a w stosunku do niektórych zastosowanie mogą mieć inne stawki podatku niż 19% nie jest możliwe na tym etapie określenie dokładnej kwoty należnego podatku a tym samym dokładnej kwoty o jaką zostanie zmniejszony kapitał zapasowy".

PGE zapowiadała, że wystąpi o interpretację w sprawie wysokości podatku dochodowego od planowanego podwyższenia kapitału zakładowego.

Grupa kapitałowa PGE jest liderem sektora z ok. 40-proc. udziałem w rynku wytwarzania konwencjonalnego, 30-proc. w sprzedaży dla klientów końcowych (5,2 mln odbiorców indywidualnych i biznesowych) oraz ok. 12-proc. w OZE. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)