"Zainteresowanie Petrotransem nie sfinalizowało się. Uznaliśmy, że w sytuacji zmienionej grupy i aktualnych możliwości rozwoju druga transakcja [po nabyciu Orlen Transport, obecnie OTP] nie była optymalna. To nie zmienia ogólnego poglądu, jak chodzi o akwizycje. To na pewno jest metoda i efekty działalności OTP o tym świadczą. Poszukujemy kolejnych spółek" - powiedział Cegielski podczas konferencji prasowej.

"Mocno penetrujemy rynek zachodni. Możemy pozyskać podmiot silnie zakorzeniony w tym rynku. Mamy projekt, osoby odpowiedzialne i na bieżąco prowadzimy prace" - dodał.

Pytany o czas ewentualnych akwizycji wskazał, że negocjacje trwają ok. roku, a budowanie finansowania to kolejny okres czasu. "Życzylibyśmy sobie, żeby w przyszłym roku wyłoniły się podmioty, więc realizacja nie w 2017 r., ale może w 2018" - wyjaśnił.

Poinformował, że spółkę interesują podmioty działające w krajach na europejskiej osi Wschód-Zachód: w Niemczech, Francji, krajach Beneluksu, Hiszpanii.

Przedstawiciele spółki poinformowali także, że oczekują bardzo dobrych wyników finansowych w III kw. br., w którym do tej pory (lipiec-sierpień) przewożone wolumeny były historycznie najlepsze.

"Trzeci kwartał zawsze jest rekordowy, zakładamy, że i ten przyniesie znaczącą poprawę wyników" - powiedział członek zarządu Krzysztof Luks.

"Mamy dobre informacje ze wszystkich segmentów. Gorzej, odczuwalnie gorzej, jest tylko w logistyce bitumenów, która zanotowała znaczną redukcję zapotrzebowania na surowiec i usługę" - powiedział Cegielski, choć - jak dodał - segment ten odpowiada za tylko 7% przychodów spółki.

Trans Polonia to operator transportowo-logistyczny oferujący przewozy cysternowe płynnych surowców chemicznych i spożywczych oraz mas bitumicznych. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

(ISBnews)