Jak podano, uprawnionych do głosowania było 3827 osób. Natomiast w sprawie odwołania rady gminy Legnickie Pole oddano 1054 głosy, a w sprawie odwołania wójta gminy 1063 głosy.

„Frekwencja była zbyt niska, ponieważ do urn powinno było pójść 3/5 osób, które głosowały w ostatnich wyborach. W przypadku rady ta wartość określająca ważność referendum wynosiła 1444 głosy, a w przypadku wójta 1115 głosów” - poinformowała dyr. Zając.

Inicjatorami referendum byli mieszkańcy, którzy sprzeciwiali się budowie w Nowej Wsi Legnickiej zakładu produkującego energię elektryczną z materiałów utylizowanych.

Władze samorządu były najpierw zwolennikami tej inwestycji, lecz w czerwcu tego roku wójt Henryk Babuśka ostatecznie wydał negatywną decyzję środowiskową na temat budowy takiego zakładu.(PAP)