"Podstawowym celem projektowanej ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników jest stworzenie polskim rolnikom lepszych możliwości rozwoju produkcji i sprzedaży konsumentom finalnym żywności wyprodukowanej w całości lub w części z własnej uprawy, chowu lub hodowli" - czytamy w komunikacie.

Proponowana ustawa wychodzi naprzeciw postulatom rolników i zapewnia im równe szanse oraz możliwości w zakresie sprzedaży żywności konsumentom finalnym z rolnikami z innych państw członkowskich Unii Europejskiej. Ponadto dzięki przyjętym rozwiązaniom likwiduje się długi łańcuch dostaw oraz pośredników, co pozwoli zapewnić bezpośrednie relacje producentów i konsumentów, podano także.

"Proponowane są również preferencje podatkowe dla rolników prowadzących handel detaliczny - przewiduje się zwolnienie z podatku od sprzedaży żywności do wysokości 20 tysięcy zł rocznie" - czytamy dalej w komunikacie.

Zaproponowano również wprowadzenie rozwiązań pozwalających na nabywanie produktów spoza gospodarstwa, jednocześnie ograniczając ich ilość - co najmniej 50% produktu finalnego, z wyłączeniem wody, mają stanowić produkty roślinne lub zwierzęce pochodzące z własnej uprawy, hodowli lub chowu, podał też resort.