O planowanej inwestycji PKP PLK poinformowały w środowym komunikacie. Zaznaczono w nim, że rozpoczęcie modernizacji przewidziane jest w drugiej połowie przyszłego roku, a jednym z celów prac jest dostosowanie peronów i przejść podziemnych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W ramach robót oba perony na gdańskiej stacji zostaną m.in. podwyższone, ma to ułatwić pasażerom wsiadanie do i wysiadanie z pociągów. Platformy mają zyskać antypoślizgową, wykonaną z granitu, nawierzchnię. Renowację przejdą też wiaty. Mają one zachować swój dotychczasowy historyczny wygląd, a zakres prac nad ich odnową był skonsultowany z konserwatorem zabytków. Na peronach pojawią się też nowe ławki, oświetlenie oraz tablice i gabloty informacyjne.

Modernizacja obejmie też przejścia podziemne prowadzące na perony. Pojawią się tutaj cztery windy oraz schody ruchome (także cztery komplety). W komunikacie poinformowano też, że zlikwidowane zostaną też inne bariery architektoniczne utrudniające poruszanie się osobom z ograniczoną mobilnością.

Prace projektowe związane z tym zadaniem są na ukończeniu. Ogłoszenie przetargu na realizację robót planowane jest jeszcze w tym roku, a same roboty miałyby rozpocząć się w drugiej połowie przyszłego roku.

Koszt wszystkich prac szacowany jest na 60 mln zł.

Karol Jakubowski z zespołu prasowego PKP PLK wyjaśnił PAP, że firma, którą reprezentuje, prowadzi postępowanie o dofinansowanie inwestycji ze środków Unii Europejskiej, konkretnie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. „Planujemy pozyskać około 3/4 kwoty inwestycji” – wyjaśnił Jakubowski. (PAP)