W zeszłym roku niemieckie placówki imigracyjne zarejestrowały rekordową liczbę 890 tys. uchodźców.

Federalny Urząd Migracji i Uchodźców (BAMF) rozpatrzył od początku roku 460 tys. wniosków o azyl. Znaczna cześć decyzji dotyczyła osób, które przekroczyły granicę w zeszłym roku. BAMF nadrabia zaległości z lat ubiegłych, gdy ze względu na brak personelu rozpatrywanie wniosku trwało nierzadko pół roku lub dłużej. Obecnie wnioski rozpatrywane są w ciągu dwóch miesięcy.

De Maiziere podkreślił, że równocześnie 60 tys. imigrantów, którym odmówiono ochrony, opuściło terytorium Niemiec. Część z nich wyjechała dobrowolnie, inni zostali deportowani do krajów pochodzenia.

lep/ az/ mal/