"Przedmiotem umowy jest udzielenie spółce dofinansowania na realizację projektu 'Pierwsze wdrożenie do produkcji analizatorów diagnostycznych (hematologicznych i biochemicznych) nowej generacji z dedykowaną linią odczynników' ze środków publicznych oraz określenie praw i obowiązków stron umowy związanych z realizacją projektu" – czytamy w komunikacie.

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 43 643 310,00 zł. Całkowita kwota kosztów kwalifikowalnych związanych z realizacją projektu wynosi 33 496 100,00 zł. Całkowita kwota dofinansowania w związku z realizacją projektu przyznana została w wysokości nieprzekraczającej 19 997 660,00 zł, podano również.

"Spółka jest zobowiązana do sfinansowania kosztu realizacji projektu w wysokości przekraczającej maksymalny poziom dofinansowania, w tym wynikającego ze wzrostu całkowitego kosztu realizacji projektu po zawarciu umowy" - czytamy dalej.

PZ Cormay to producent odczynników diagnostycznych i dystrybutor światowej klasy aparatury medycznej. Od ponad 27 lat zajmuje się produkcją testów in vitro dla chemii klinicznej, elektroforezy, hematologii, koagulologii oraz serologii grup krwi. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2008 r.

(ISBnews)