Oprocentowania jest zmienne, oparte o stawkę WIBOR 6M plus marża na poziomie 5 pkt proc. Minimalna liczba obligacji serii PP6-I objętych zapisem to 25 sztuk.

Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów to 13 października, a termin zakończenia przyjmowania zapisów i dokonywania wpłat na obligacje to 4 listopada.

Dzień emisji obligacji został ustalony na 9 listopada 2016 r., zaś dzień wykupu przypada na 9 listopada 2032 r.

Oferującym jest Dom Maklerski Noble Securities, a zapisy inwestorów będą przyjmowane w oddziałach Noble Securities oraz Getin Noble Banku.

Wcześniej w tym tygodniu Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Getin Noble Banku w związku z ofertą publiczną obligacji emitowanych w ramach publicznego programu emisji obligacji podporządkowanych o łącznej wartości nominalnej do 750 mln zł.

Obligacje zostaną wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu Catalyst.

Getin Noble Bank powstał w wyniku połączenia Getin Banku i Noble Banku w 2010 roku. Jest kontrolowany przez Leszka Czarneckiego.

(ISBnews)