"Na dzień obliczeniowy 30 września 2016 roku spółka wykazała wskaźnik dług netto do EBITDA w wysokości 7,13 w stosunku do wymaganego w umowie na poziomie 4" – czytamy w komunikacie.

Pozostałe warunki umowy nie zostały naruszone.

"Spółka jest obecnie w trakcie przygotowywania informacji finansowych dla banku, które mają stanowić podstawę do dalszych rozmów i negocjacji, mających na celu ustalenie ostatecznych warunków finansowania zapewniających normalne funkcjonowanie spółki" – czytamy dalej.

Bank nie wypowiedział dotąd spółce żadnych umów kredytowych. Radpol dokonuje regularnych spłat kredytów zgodnie z harmonogramami ustalonymi we wcześniejszych umowach, podkreślono

"Zarówno bank jak i spółka będąc świadomymi sytuacji rynkowej liczą się z ryzykiem łamania warunków umów obowiązujących strony na dzień niniejszego raportu" – zaznaczono także.

W połowie września Radpol porozumiał się z mBankiem w sprawie zmiany warunków umowy kredytowej. Podniesiono wówczas wymagany poziom wskaźnika długu netto do EBITDA do 4x wobec wcześniej wymaganego 3,5x.

Radpol to wytwórca i dostawca zaawansowanych technologicznie instalacji do przesyłu ciepła, produktów dla energetyki oraz rur z tworzyw sztucznych do instalacji wodnych, kanalizacyjnych i gazowych, a także rozwiązań dla innych gałęzi przemysłu. Kluczowymi odbiorcami produktów grupy są takie sektory jak energetyka, gazownictwo, ciepłownictwo, kolejnictwo czy motoryzacja. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.

(ISBnews)