Adamczyk w środę w Warszawie uczestniczył w konferencji „Korytarze sieci bazowej TEN-T”.

Transeuropejska sieć transportowa (ang. Trans-European Transport Networks TEN-T) to program Unii Europejskiej dotyczący rozwoju sieci połączeń drogowych, kolejowych, wodnych. Jego celem jest m.in. zapewnienie większej dostępności wszystkich regionów UE, zintegrowanie poszczególnych rodzajów transportu, a także stworzenie systemu transportowego, przyczyniającego się do poprawy działania jednolitego rynku wewnętrznego w Unii Europejskiej.

„Sieci TEN-T to połączenia drogowe, kolejowe pomiędzy państwami, to drogi życia. To drogi, które służą rozwojowi nas wszystkich, całej Unii Europejskiej” – podkreślił Adamczyk.

Zapewnił, że celem rządu jest konsekwentna realizacja projektów transportowych w ramach sieci TEN-T. „Mamy nadzieje, że nasze działania przyczynią się do utworzenia spójnej i zintegrowanej europejskiej sieci transportowej, odpowiadającej wyzwaniom XXI wieku” – powiedział.

„Chcemy doprowadzić do tego, żeby infrastruktura transportowa nie stanowiła przeszkody w rozwoju naszego państwa. Dobre połączenia komunikacyjne to baza rozwoju gospodarczego kraju" - mówił. Jego zdaniem sieć TEN-T powinna służyć nie tylko obywatelom, ale także przedsiębiorcom oraz firmom świadczącym międzynarodowe usługi transportowe.

Podkreślił, że na sieć bazową TEN-T składa się dziewięć korytarzy transportowych, z których dwa przebiegają przez Polskę. Chodzi o korytarze Bałtyk-Adriatyk, a także Morze Północne–Bałtyk. Jak zaznaczył, w ramach tych korytarzy wiele inwestycji jest już realizowanych, a kolejne są przygotowywane.

„Z nadzieją patrzymy w przyszłość, że połączymy konkretne odcinki w kompletną całość” - powiedział minister.

Wskazał, że obecnie autostrada A1, „która łączy polskie porty z południową granicą państwa jest jeszcze nie kompletna”. „Mam nadziej, że niedługo podamy informacje, które potwierdzą nasza determinację, by kończyć realizację tych głównych odcinków transportowych, aby były one kompletne” – podkreślił Adamczyk.

Wskazał, że brakuje zrealizowanych odcinków trasy S3, bardzo ważnej dla portów Szczecin-Świnoujście. To korytarz komunikacyjny, który łączy zespół portów Szczecin-Świnoujście z południem Europy.

„Naszym celem jest taka organizacja szlaków komunikacyjnych, która pozwoli ożywić relacje gospodarcze na osi Północ-Południe. Mamy nadzieję najpóźniej w 2022 roku oddać do użytkowania drogę ekspresowa S3 na całym przebiegu przez Polskę” – dodał.

Adamczyk zwrócił uwagę, że kluczowa dla rozwoju projektów drogowych jest współpraca transgraniczna przy wdrażaniu projektów transportowych.

Minister Adamczyk, szef resortu transportu Republiki Czeskiej Dan Tok, minister transportu, budownictwa i rozwoju regionalnego Republiki Słowackiej Arpad Ersek podpisali list intencyjny w sprawie rozwoju transgranicznych odcinków korytarza komunikacyjnego Bałtyk – Adriatyk.

„Transgraniczne odcinki mają znaczenie kluczowe; bez ich realizacji trudno sobie wyobrazić efektywne połączenie transportowe” – powiedział Adamczyk.

Konferencję „Korytarze sieci bazowej TEN-T” zorganizowało Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa. Wzięli w niej udział m.in.: minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk, minister transportu Czech, minister transportu, budownictwa i rozwoju regionalnego Słowacji, a także Akos Mernyei - wiceminister stanu ds. UE i współpracy międzynarodowej ministerstwa rozwoju narodowego Węgier.