We wrześniu 2015 r. Krakchemia zawarła jako kupujący ze swoim podmiotem dominującym Alma Market warunkową przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości w Krakowie za 12 mln zł. Warunkiem zawieszającym dla zawarcia umowy przyrzeczonej sprzedaży było uzyskanie dla nieruchomości decyzji o warunkach zabudowy, pozwalającej na realizację inwestycji w postaci budowy budynku biurowo-usługowego.

Krakchemia zajmuje się handlem i dystrybucją artykułów chemicznych. W sierpniu 2007 roku dla Krakchemia S.A. została przeprowadzona publiczna emisja akcji, a spółka została dopuszczona do obrotu giełdowego.

Grupa kapitałowa Alma Market prowadzi działalność w następujących obszarach: sprzedaż detaliczna artykułów żywnościowych, sprzedaż detaliczna odzieży i obuwia, sprzedaż hurtowa granulatów tworzyw sztucznych, folii, oraz pozostałych artykułów chemicznych w tym wyrobów z tworzyw sztucznych i chemikaliów, działalność w branży nieruchomości w zakresie obsługi nieruchomości i ich wynajmu, a także realizacji projektów deweloperskich. Spółka jest notowana na GPW od 1994 r.

(ISBnews)