W październiku Indeks Optymizmu Przedsiębiorców przyjął wartość 93,1 pkt. w zakresie oceny bieżącej sytuacji biznesowej, wobec 94,2 pkt. we wrześniu bieżącego roku. Pogorszeniu uległa również prognoza przyszłej sytuacji biznesowej w perspektywie najbliższych 6 miesięcy – spadła ona z 87,3 pkt. w poprzednim miesiącu do 85,6 pkt. w październiku.

"Po przejściowym polepszeniu nastrojów przedsiębiorców w połowie roku, od sierpnia nieprzerwanie pogarsza się ocena zarówno bieżącego, jak i przyszłego klimatu koniunktury gospodarczej. Uczestniczące w badaniu firmy sygnalizują również, że będą ograniczać wielkość inwestycji oraz liczbę nowotworzonych miejsc pracy. (...). Głównym źródłem niepewności wpływającej na niekorzystny klimat koniunktury gospodarczej pozostają niestabilne oraz zmieniające się w mało przewidywalny sposób regulacje prawne" - napisano w raporcie. (PAP)