Rozmowy z udziałem szefów MSZ czterech państw Grupy Wyszehradzkiej (Polski, Czech, Słowacji i Węgier) oraz przedstawicieli sześciu krajów zachodniobałkańskich (Czarnogóry, Serbii, Macedonii, Albanii, Bośni i Hercegowiny, Kosowa) oraz pięciu unijnych sąsiadów regionu (Bułgarii, Chorwacji, Rumunii, Słowenii i Włoch) poświęcone są m.in. współpracy UE z państwami Bałkanów Zachodnich oraz bezpieczeństwu Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej.

Tematami zorganizowanych z inicjatywy szefa polskiej dyplomacji Witolda Waszczykowskiego rozmów są wyzwania, jakie stoją przed UE i jej sąsiadami z południowego wschodu m.in. w dziedzinie bezpieczeństwa, takie jak nielegalne migracje, przestępczość zorganizowana, terroryzm oraz zagrożenia hybrydowe.

Zgromadzeni w Warszawie ministrowie wraz z delegacjami wezmą udział w dwóch sesjach obrad plenarnych, moderowanych przez Waszczykowskiego. Pierwsza poświęcona będzie wyzwaniom dla bezpieczeństwa w regionach Europy Środkowej i Bałkanów "w coraz mniej bezpiecznym świecie". Podczas drugiej sesji dyskusja skupi się z kolei na problematyce sąsiedzkiego pojednania i współpracy regionalnej.

Po zakończeniu pierwszego panelu, wczesnym popołudniem, zaplanowano konferencję prasową z udziałem szefów MSZ państw wyszehradzkiej czwórki oraz Federiki Mogherini.

Obrady zwieńczyć ma natomiast seria spotkań bilateralnych pomiędzy szefem polskiej dyplomacji a zaproszonymi gośćmi.

1 lipca br. Polska objęła roczne przewodnictwo Grupy Wyszehradzkiej. (PAP)