"Emitent przewiduje, że wartość umowy o roboty budowlane wyniesie ok. 309 mln THB, tj. 36 585 600 zł według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu poprzedzającym dzień przekazania niniejszej informacji. Wartość ta może ulec zmianie w wyniku dalszych uzgodnień dotyczących m.in. szczegółowego zakresu robót. Emitent przewiduje, że zawarcie umowy o roboty budowlane nastąpi w grudniu 2016 r., a rozpoczęcie prac budowlanych - w styczniu 2017 r." - czytamy w komunikacie.

Obecnie Mercator Medical produkuje 100 mln sztuk rękawic miesięcznie, co daje 1,2 mld sztuk rocznie. Spółka sprzedaje swoje wyroby w 50 krajach, a jej udział w globalnym rynku wynosi 1,5%. W planach na kolejne 2 lata Mercator ma m.in. zwiększenie mocy produkcyjnych poprzez budowę nowej fabryki.

Pod koniec listopada spółka zapowiadała, że jeszcze w tym roku rozpocznie projekt budowy nowego zakładu produkcyjnego w Tajlandii. Capex sięga 107 mln zł, a do tej pory wydatkowano ok. 10 mln zł.

Według ówczesnych informacji, nowa fabryka pozwoli zwiększyć moce produkcyjne do 3 mld sztuk rocznie w I połowie 2018 r., w tym 1,8 mld sztuk będą stanowiły rękawice nitrylowe z nowej fabryki, a 1,2 mld sztuk rękawic lateksowych z obecnego zakładu produkcyjnego.

W przyszłym roku nakładem 3,8 mln zł spółka uruchomi w Polsce zakład produkcji wyrobów z włókniny na potrzeby własnej sieci dystrybucji i rozpocznie sprzedaż.

Do końca przyszłego roku Mercator uruchomi zorganizowaną sprzedaż rękawic pod markami własnymi w wybranych krajach Europy Zachodniej, a do końca 2018 roku planuje uruchomienie własnej dystrybucji w jednym z krajów Europy Zachodniej, zapowiedziano także w listopadzie.

Grupa Mercator Medical podaje, że jest liderem w Polsce oraz jednym z kluczowych graczy w Europie Środkowo-Wschodniej na rynku jednorazowych rękawic medycznych. Należy do niej zakład produkcyjny w Tajlandii o wydajności około 110 mln rękawic miesięcznie. Grupa działa globalnie w ponad 50 krajach. W 2013 r. spółka debiutowała na GPW.

(ISBnews)