Dkładka z ubezpieczeń OC posiadaczy pojazdów w I-III kw. wyniosła prawie 8 mld zł, co oznacza wzrost o 32 proc. rok do roku. Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto z OC wyniosły 5,7 mld zł - o 14,8 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem.

Ubezpieczyciele zebrali 40,7 mld zł składek w okresie styczeń-wrzesień, co oznacza spadek o 0,4% w skali roku. Wartość wypłaconych odszkodowań wzrosła o 4,4% r/r do 27 mld zł, podała Polska Izba Ubezpieczeń (PIU). Zysk netto ubezpieczycieli życiowych po trzech kwartałach br. wyniósł 1,7 mld zł, tj. spadł o 26,3% r/r, zaś zysk ubezpieczycieli majątkowych sięgnął 1,2 mld zł, co oznacza spadek o 37% r/r.

PIU podała, że wynik techniczny ubezpieczeń na życie wyniósł 2,1 mld zł i był wyższy niż rok wcześniej o 2,4%. Wynik techniczny ubezpieczycieli majątkowych wyniósł 196 mln zł i był o 52% niższy w skali roku. Należny od polskich ubezpieczycieli podatek dochodowy po III kw. 2016 r. wyniósł około 586 mln zł, a podatek od aktywów - 450 mln zł.

Reklama

W okresie styczeń-wrzesień 2016 r., polscy ubezpieczyciele wypłacili 27 mld zł odszkodowań i świadczeń na rzecz osób poszkodowanych i pozostałych klientów. To o 4,4% więcej niż rok wcześniej.

>>> Czytaj też: Towarzystwa ustępują właścicielom ponad miliona polis

"Ubezpieczyciele zebrali 40,7 mld zł składek, o 0,4% mniej niż rok wcześniej. Należny podatek dochodowy oraz podatek od aktywów wyniósł prawie 1 mld zł. 57,6 mld zł aktywów ubezpieczycieli to środki wspierające gospodarkę i finanse publiczne poprzez krajowe obligacje i inne papiery o stałej kwocie dochodu. 24,7 mld zł aktywów ubezpieczycieli to środki zainwestowane długoterminowo w akcje spółek z GPW i inne papiery o zmiennej kwocie dochodu" - czytamy w komunikacie.

PIU podało, że składka z ubezpieczeń OC posiadaczy pojazdów w I-III kw. wyniosła prawie 8 mld zł (wzrost o 32% r/r). Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto z OC wyniosły 5,7 mld zł (wzrost o 14,8% r/r).

"Ubezpieczenia OC pozostają nierentowne, natomiast na rynku widać wyraźny wzrost składki. Ma on ekonomiczne uzasadnienie, co w swoich wypowiedziach podkreślali ostatnio m.in. przedstawiciele UOKiK. Warto podkreślić, że wzrost wysokości składek obliguje ubezpieczycieli do zawiązywania wyższych rezerw finansowych, co w znacznym stopniu niweluje wpływ wzrostu składki na bieżący wynik. Oczywiście, wzrost składki powinien mieć wpływ na poprawę wyniku w dłuższym okresie, natomiast w krótkim czasie widoczne są przede wszystkim działania na rzecz bezpieczeństwa klientów, co potwierdzają wyższe rezerwy" - powiedział prezes PIU Jan Grzegorz Prądzyński, cytowany w komunikacie.

Składka przypisana brutto z ubezpieczeń AC wyniosła 4,8 mld zł, co oznacza wzrost o 18,4% w skali roku. Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto z AC wyniosły 3,1 mld zł i były wyższe o 9,6% w skali roku.

Wartość składek z ubezpieczeń majątkowych (bez komunikacyjnych) wyniosła 10,2 mld zł i była o 1,5% wyższa w skali roku. Największy udział w składce na rynku majątkowym mają ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów (2,2 mld zł, spadek o 0,7% r/r), ubezpieczenia pozostałych szkód rzeczowych (1,8 mld zł, wzrost o 6,2%) oraz ubezpieczenia OC ogólne (1,4 mld zł, spadek o 10,5% r/r).

"Kluczowymi zdarzeniami w 2016 r. na rynku majątkowym były duże szkody związane z uprawami rolnymi. Wzrost wypłat w grupie tzw. pozostałych szkód rzeczowych to rok do roku aż 77%, a ich kwota przekroczyła 1,2 mld zł. Ponad połowę tych środków ubezpieczyciele wypłacili rolnikom, dzięki czemu możliwe było zrekompensowanie strat w uprawach, wywołanych głównie przez niekorzystne warunki atmosferyczne" - powiedział wiceprezes PIU Andrzej Maciążek, cytowany w komunikacie.

Wartość składki z tytułu ubezpieczeń na życie wyniosła 17,8 mld zł, co oznacza spadek o 14,5% r/r), zaś wartość świadczeń z tytułu ubezpieczeń na życie spadła o 7,2% r.r do 13,5 mld zł.

Jak poinformował prezes PIU, na rynku życiowym widoczna jest kontynuacja trendu, związana ze spadkiem składki z ubezpieczeń o charakterze inwestycyjnym. W jego ocenie, obowiązujące od początku 2016 roku nowe regulacje prawne miały wpływ na spadek sprzedaży tego typu ubezpieczeń, natomiast jednocześnie doprowadziły do bardziej świadomego wyboru usługi przez klienta.

>>> Polecamy: Ranking cen OC w Europie. Podwyżki w Polsce to początek pogoni za Zachodem