Największy bank Ukrainy, PrywatBank, znacjonalizowano, bo nie miał środków na dokapitalizowanie i trzeba było ratować pieniądze jego klientów, których oszczędności są teraz chronione przez państwo – oświadczył w poniedziałek prezydent Ukrainy Petro Poroszenko.

„Sprawa dotyczy prywatnej instytucji finansowej, jednak ta decyzja nie jest kwestią prywatną. Dotyczy bezpośrednio połowy mieszkańców Ukrainy, osób fizycznych, będących jego klientami, tak samo, jak i ponad 50 procent osób prawnych, które zarejestrowane są na Ukrainie” – powiedział.

Poroszenko określił przejęcie banku przez państwo jako „bezprecedensowe”, zaznaczając, że działania jego właścicieli nie wystarczyły, by utrzymać bank na powierzchni. Ocenił, że problemy PrywatBanku narastały przez lata, a w warunkach wojny w Donbasie i kryzysu gospodarczego uległy jedynie zaostrzeniu.

„Stworzyło to zagrożenie dla samego banku i dla całego systemu bankowego Ukrainy. Jest to oczywiste dla nas wszystkich. Z tej przyczyny w ciągu ostatnich sześciu miesięcy poważne zaniepokojenie wywołane tą sytuacją wyrażali nasi kluczowi partnerzy finansowi: Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju i inni” – oświadczył.

„Właśnie dlatego w ostatnich godzinach Rada Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony, Narodowy Bank Ukrainy (NBU), Rada Ministrów i Ministerstwo Finansów podjęły wszelkie prawno-formalne decyzje na rzecz przejścia PrywatBanku w pełni na własność państwa. Te decyzje uratowały bank i system bankowy” – dodał Poroszenko.

Wcześniej szefowa NBU Wałeria Hontariewa wyjaśniła, że Prywatbank został znacjonalizowany, gdyż był niewypłacalny. Według NBU różnica między rezerwami a ryzykiem kredytowym tej instytucji wyniosła 96 miliardów hrywien (ok. 15 mld zł).

Hontariewa wyraziła przekonanie, że nacjonalizacja PrywatBanku nie doprowadzi do wyprowadzenia z niego depozytów. „W związku z tym, że duża część wkładów to depozyty terminowe, a ważne jest, że jest to (już) w 100 procentach bank państwowy, który gwarantuje zachowanie wkładów, nie oczekujemy znacznego wyprowadzenia depozytów i nie przewidujemy, że wpłynie to na rynek walutowy i poziom inflacji” – podkreśliła.

Rząd Ukrainy podjął decyzję o nacjonalizacji największego banku kraju w niedzielę. Komunikat w tej sprawie został opublikowany na stronie internetowej rządu. Państwo przejmie 100 proc. akcji PrywatBanku, by zapewnić stabilność finansów kraju – wyjaśniono.

PrywatBank jest największym wśród 101 banków Ukrainy. 41,66 proc. jego akcji należało do Ihora Kołomojskiego, a 33,25 proc. do Hennadija Boholubowa.

Z Kijowa Jarosław Junko (PAP)

jjk/ akl/ ap/