Akcjonariusze Introlu zdecydowali o częściowym rozwiązaniu - do kwoty 7,99 mln zł - kapitału rezerwowego, utworzonego z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy w późniejszym okresie i tę kwotę przeznaczyć na wypłatę dywidendy rzędu 0,3 zł na akcję, podała spółka.
„Wartość dywidendy przypadająca na 1 akcję wynosi 30 gr brutto. Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest dzień 2 stycznia 2017 r. (dzień dywidendy). Dzień wypłaty dywidendy ustalono na dzień 18 stycznia 2017 r. Dywidendą objęte są wszystkie akcje spółki, w łącznej liczbie 26 638 800" – czytamy w komunikacie.

Introl to holding kilkunastu spółek głównie z branży energetyki, ochrony środowiska i automatyki przemysłowej. Jest notowany na GPW od 2007 r.

(ISBnews)