Boryszew, Impexmetal, SPV Boryszew 3, Impex – Invest i SPV Impexmetal złożyły - za pośrednictwem wskazanego podmiotu - do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) oraz do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) dokumentację związaną z zamiarem nabycia przez wskazany podmiot z grupy kapitałowej Boryszew akcji Hutmena, należących do wszystkich pozostałych akcjonariuszy tej spółki w drodze przymusowego wykupu, podał Boryszew."Zgodnie ze złożonymi materiałami przedmiotem przymusowego wykupu akcji Hutmen mają być wszystkie akcje Hutmen, które nie znajdują się w posiadaniu spółek z grupy kapitałowej Boryszew tj. łącznie 2 549 980, stanowiących około 9,96% kapitału zakładowego Hutmen i ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu tej spółki" - czytamy w komunikacie.

"Jednocześnie o ogłoszeniu przymusowego wykupu związanego z żądaniem wykupu akcji Hutmen S.A. w ww. zakresie emitent poinformuje w trybie odrębnego komunikatu bieżącego" - czytamy dalej.

Hutmen jest producentem wyrobów z metali nieżelaznych.

Grupa Boryszew to jedna z największych grup przemysłowych w Polsce z zakładami produkcyjnymi zlokalizowanych w 14 krajach na 4 kontynentach i zatrudniająca ponad 9 000 pracowników. Grupa specjalizuje się w produkcji komponentów do produkcji samochodów oraz przetwórstwie metali nieżelaznych.

(ISBnews)