Boryszew podał dziś, że wraz z podmiotami zależnymi, tj. Impexmetalem, SPV Boryszew 3, SPV Impexmetal oraz Impex-Invest, ogłosił przymusowy wkup wszystkich akcji posiadanych przez pozostałych akcjonariuszy 2 549 980 akcji (9,96% kapitału) spółki Hutmen po cenie 5,31 zł za sztukę.

Boryszew S.A. wraz z podmiotami zależnymi posiadają pośrednio i bezpośrednio 23 046 290 akcji spółki, stanowiących 90,04% kapitału zakładowego i uprawiających do wykonywania tyluż głosów na walnym zgromadzeniu, reprezentujących 90,04% ogólnej liczby głosów w spółce.

Dzień rozpoczęcia przymusowego wykupu ustalono na 12 stycznia 2017 r., a dzień wykupu - na 17 stycznia 2017 r.

Hutmen jest producentem wyrobów z metali nieżelaznych.

Grupa Boryszew to jedna z największych grup przemysłowych w Polsce z zakładami produkcyjnymi zlokalizowanych w 14 krajach na 4 kontynentach i zatrudniająca ponad 9 000 pracowników. Grupa specjalizuje się w produkcji komponentów do produkcji samochodów oraz przetwórstwie metali nieżelaznych.

(ISBnews)