Średnie dzienne wydobycie w omawianym okresie wynosiło 12 066 baryłek ropy. W listopadzie było to 12 252 baryłek.

Największe dzienne wydobycie w ub. miesiącu wynosiło 12 469 baryłek.

Exillon Energy to notowany na warszawskiej GPW (od października 2012 r.) i londyńskiej LSE niezależny producent ropy naftowej prowadzący działalność w dwóch roponośnych regionach w północnej Rosji - Timan-Peczora (poprzez spółkę Exillon TP) i Syberii Zachodniej (Exillon WS).

(ISBnews)