Ziobro podkreślił, że projekt ten "będzie miał istotny wpływ na demokratyzację, zwiekszenie niezależności i profesjonalizmu tego ważnego organu konstytucyjnego, jakim jest Krajowa Rada Sądownictwa".

O planowanych zmianach w Krajowej Radzie Sądownictwa Ziobro informował już po spotkaniu z premier Beatą Szydło, w ramach przeglądu resortów. KRS miałaby się składać z dwóch zgromadzeń, a zasadą ma być, że uchwały Rady są ważne wyłącznie w przypadku, gdy zaakceptują je oba zgromadzenia - zakłada propozycja resortu sprawiedliwości.

Obecnie KRS, będąca konstytucyjnym organem stojącym na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów, składa się z 25 członków. Sędziów do Rady wybierają zgromadzenia sędziowskie z apelacji; z urzędu należą do niej I prezes Sądu Najwyższego, prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, minister sprawiedliwości, a także posłowie i senatorowie oraz przedstawiciel prezydenta. Rada opiniuje kandydatów na sędziów (oraz do awansu do sądu wyższego szczebla) i przedstawia ich do powołania prezydentowi.

Proponowana zmiana ma polegać na utworzeniu dwóch nowych organów KRS: Pierwszego i Drugiego Zgromadzenia Rady. W skład pierwszego wejdą: I Prezes SN, MS, prezes NSA, osoba powołana przez prezydenta, czterech posłów i dwóch senatorów, a także "sędziowie piastujący szczególne funkcje w systemie władzy sądowniczej i cieszący się z tego względu wyjątkowym autorytetem". Drugie Zgromadzenie ma tworzyć 15 sędziów wszystkich szczebli, zgłaszanych przez kluby poselskie i Marszałka Sejmu, a rekomendowanych przez stowarzyszenia sędziowskie.

Do proponowanych zmian w wyborze sędziów – członków Krajowej Rady Sądownictwa - krytycznie odniosly się już m.in. stowarzyszenia sędziowskie. Według nich planowane reformy zmierzają do podporządkowania sądów politykom. (PAP)