"KNF jednogłośnie zezwoliła spółce TelForceOne S.A. na przywrócenie akcjom spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) z dniem 21 lutego 2017 r." - czytamy w komunikacie.

TelForceOne złożył do KNF wniosek o zniesienie dematerializacji akcji w połowie grudnia ub.r.

9 grudnia Kaps Investment ogłosił przymusowy wkup wszystkich akcji posiadanych przez pozostałych akcjonariuszy 727 631 akcji TelForceOne (8,88% kapitału) po cenie 3,1 zł za sztukę. W dacie ogłoszenia przymusowego wykupu żądający wraz z podmiotem dominującym Sebastianem Sawickim posiadali łącznie 7 468 217 akcji spółki, reprezentujących łącznie około 91,12% kapitału zakładowego.

TelForceOne to czołowy polski importer, dystrybutor oraz producent urządzeń mobilnych i akcesoriów do nich. Spółka tworzy grupę kapitałową, która od marca 2007 roku jest notowana na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)

http://finansopedia.forsal.pl/encyklopedia/gielda/hasla/911534,dematerializacja.html