PKN Orlen

Oddanie elektrowni gazowo-parowej we Włocławku do eksploatacji spodziewane jest w II kw. 2017 roku, poinformował PKN Orlen. Latem ub.r. termin oddania bloku przesunięto na I kw. 2017 r. >>>>

PKN Orlen odnotował 1 789 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2016 r. wobec 81 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

PKN Orlen odnotował wzrost zysku EBITDA liczonego metodą LIFO ("ostatnie przyszło - pierwsze wyszło") do 2 655 mln zł w IV kw. 2016 r. z 2 226 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka. >>>>

PKN Orlen planuje nakłady inwestycyjne w wysokości 5,5 mln zł na 2017 r., w tym 3,3 mld zł na rozwój i 2,2 mld zł na utrzymanie i regulacje, podała spółka. >>>>

Reklama

PKN Orlen spodziewa się spadku średniorocznego poziomu marży downstream i wzrostu cen ropy w 2017 r., podała spółka. >>>>

PKN Orlen zmniejszył zadłużenie netto o 1,6 mld zł kw/kw do 3,4 mld zł w IV kwartale 2016 r., podała spółka. >>>>

PKN Orlen liczy na dalszy wzrost popytu na paliwa w związku z planowanymi regulacjami, mającymi przeciwdziałać powrotowi szarej strefy, poinformował wiceprezes ds. finansowych Sławomir Jędrzejczyk. Tempo tego wzrostu, w ujęciu rocznym, może jednak osłabnąć od sierpnia br. >>>>

W tym roku PKN Orlen planuje nakłady inwestycyjne w swej grupie kapitałowej na rekordowym poziomie 5,5 mld zł, z czego 3,3 mld zł przeznaczy na rozwój. W 2016 r. spółka wydała na inwestycje w grupie 4,1 mld zł – poinformował w czwartek płocki koncern. >>>>

Polnord

Polnord otrzymał protokół z kontroli podatkowej, prowadzonej przez Urząd Skarbowy w Gdańsku (US), z którego wynika, że na spółkę może zostać nałożone zobowiązanie do zapłaty tytułem zaległego podatku za lipiec 2011 r. kwoty 9,88 mln zł wraz z odsetkami. Spółka nie zgadza się z ustaleniami protokołu, podał Polnord. >>>>

PBG

PBG dokonało emisji 6 459 105 akcji serii I oraz podwyższenia kapitału zakładowego do 15 543 298,50 zł, podała spółka. >>>>

Soho Development

Soho Tetris - spółka zależna Soho Development - uzyskała prawomocne pozwolenie na użytkowanie budynku mieszkalnego "A" (Wars) na osiedlu Soho Factory przy ul. Mińskiej 25 w dzielnicy Praga Południe w Warszawie, podała spółka.>>>>

PlayWay

PlayWay zawarł z akcjonariuszami umowy objęcia akcji Movie Games za łączną kwotę 1 718 182 zł, podał PlayWay, który posiada obecnie 46% udziału w Movie Games. >>>>

IMS

IMS uruchomiła III transzę programu skupu akcji własnych, w której będzie mogła skupić do 300 tys. walorów po cenie 3 zł sztuka, podała spółka. IMS będzie przyjmować oferty zbycia akcji od 26 stycznia do 8 lutego. >>>>

Mercor

Grupa Mercor pozyskała zamówienia o wartości około 25,8 mln zł w grudniu ub.r. w porównaniu z 17,3 mln zł rok wcześniej (wzrost o 49%), podała spółka. >>>>

Erbud

Erbud zawarł z Platinum Resort umowę na budowę czterogwiazdkowego kompleksu hotelowego w Świnoujściu za kwotę 53,47 mln zł, podała spółka. >>>>

Ciech

Ciech Pianki rozpoczyna rozbudowę magazynu bloków długich, poinformowała spółka. Warta ponad 10 mln zł inwestycja umożliwi poprawę efektywności procesów produkcyjnych oraz rozszerzenie portfolio produktów co jest elementem strategii grupy Ciech polegającej na dywersyfikacji działalności i wzmocnieniu segmentu organicznego, podano także. >>>>

PKO BP

PKO Bank Polski sfinalizował zakup ZenCard Sp. z o.o. - cyfrowej spółki, której produktem jest platforma umożliwiająca wirtualizację kart lojalnościowych, podał bank. >>>>

Robyg

Robyg wprowadził do sprzedaży 141 mieszkań w kolejnym etapie osiedla Forum Wola, poinformowała spółka. Łącznie w Forum Wola powstanie ponad 920 mieszkań o powierzchni ok. 47 tys. m2, podano również. >>>>

Qumak

Qumak rozpoczął współpracę z Promarem w celu realizacji projektu z obszaru efektywności energetycznej dla segmentu inteligentnych miast w oparciu o chmurę obliczeniową i internet rzeczy, podała spółka. Zgodnie z planem, już w 2017 r. rozwiązanie może zostać zaimplementowane nawet w kilkuset obiektach w całym kraju. >>>>

Infoscan

Infoscan rozszerzył dystrybucję urządzenia Infoscan MED - służącego do badań bezdechu sennego - o sprzedaż bezpośrednią, poprzez stronę internetową spółki, podała firma. >>>>

Polska Grupa Odlewnicza

Polska Grupa Odlewnicza (PGO) zawarła ze spółką Kopex umowę dotyczącą przejęcia 100% udziałów Kopex Foundry za łączną cenę 7 mln zł, poinformowały PGO i Kopex. Cena za udziały płatna będzie w dwóch częściach: 1,4 mln zł w dniu podpisania umowy oraz 5,6 mln zł w terminie do 30 kwietnia 2017 r., podano w komunikacie. >>>>

PKP Cargo

Grupa PKP Cargo miała 51,55% udziału w rynku pod względem pracy przewozowej i 44,1% pod względem masy po 12 miesiącach 2016 roku, podał operator, powołując się na dane GUS. W grudniu 2016 r. Grupa Cargo przewiozła o 3,6% więcej ładunków niż w grudniu 2015 roku. >>>>

Torpolu

Oferta Torpolu została wybrana przez PKP PLK jako najkorzystniejsza spośród siedmiu złożonych w przetargu nieograniczonym na wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych na linii kolejowej nr 395 Zieliniec - Kiekrz oraz budynku nastawni na stacji Poznań Piątkowo w ramach Projektu pn.: "Prace na liniach kolejowych nr 394, 395 na odcinku Poznań Franowo - Zieliniec - Kiekrz", podała spółka. Wartość złożonej oferty wynosi 17,3 mln zł netto wobec 24,8 mln zł netto środków zamawiającego. >>>>

JHM Development

JHM Development sfinalizował zakup działki o łącznej powierzchni 0,7958 ha zlokalizowanej w Bydgoszczy przy ul. Fordońskiej i Żabiej, podał spółka. Powstanie tam kompleks mieszkaniowy liczący ok. 300 mieszkań. Wartość umowy wynosi 6 765 000 zł brutto. >>>>

Plaza Centers

Spółka zależna Plaza Centers zawarła z BIG Shopping Centers umowę sprzedaży centrum handlowo-rozrywkowego Belgrade Plaza, podała spółka. Plaza otrzyma zaliczkę w wysokości ok. 28 mln euro, zaś kolejne płatności będą zależały od osiągnięcia określonych celów operacyjnych oraz "kamieni milowych", podano także. >>>>