"Przekazanie przez konsorcjum firm (General Electric International Inc. działającym poprzez General Electric International S.A., oddział w Polsce i SNC-Lavalin Polska sp. z o.o.) (wykonawca) elektrowni gazowo-parowej we Włocławku do eksploatacji spodziewane jest w drugim kwartale 2017 roku" - czytamy w komunikacie.

Aktualnie trwa postój elektrowni, a wykonawca przeprowadza zdiagnozowane wcześniej naprawy. Po ich zakończeniu nastąpią pomiary gwarancyjne i ruch próbny, a następnie elektrownia zostanie przekazana przez wykonawcę do PKN Orlen do eksploatacji, podano także.

W lipcu 2016 r. PKN Orlen zawarł z konsorcjum General Electric I SNC-Lavalin Polska aneks do umowy na budowę elektrowni gazowo-parowej we Włocławku. Aneks definiuje dalsze działania związane z usterkami zdiagnozowanymi podczas rozruchu. Termin oddania bloku wyznaczony był wówczas na I kw. 2017 r.

Pod koniec czerwca 2016 r. Orlen sygnalizował, że elektrownia gazowo-parowa we Włocławku zostanie oddana do eksploatacji w terminie późniejszym niż do końca II kw. 2016 r.

PKN Orlen rozpoczął budowę bloku gazowo-parowego we Włocławku w kwietniu 2013 r. Wartość inwestycji wyniesie wraz z serwisem 1,4 mld zł. Pierwotnie blok miał zostać oddany pod koniec 2015 r.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)