W dniu wydania rekomendacji kurs wynosił 6,3 zł. We wtorek w trakcie sesji kurs wynosił 6,59 zł.

"Wynajem kompleksu Eurocentrum i Royal Wilanów na poziomie około 80% w połączeniu z refinansowaniem drogich kredytów budowlanych pozwolą na dwukrotny wzrost FFO w 2017 r. do około 35 mln zł (Yield = 5,1%). W 2018 r. szacujemy wzrost FFO o kolejne 30% (Yield=6,7%) w oparciu o bieżący portfel nieruchomości i projekty będące obecnie w budowie. Spodziewamy się rewaluacji części nieruchomości Capital Park w związku z kompresją stóp kapitalizacji w Warszawie o około 0,5 p.p. r/r i wzrostu NAVPS na koniec 2016 r. do 9,5 PLN (46% powyżej bieżącej kapitalizacji)" - czytamy w raporcie.

"Uważamy, że tak wysokie dyskonto do NAV nie jest uzasadnione i widzimy dwa potencjalne katalizatory wzrostu kursu. Po pierwsze istnieje szansa na sprzedaż któregoś z dwóch największych aktywów: EC (NAV: 3 zł/akcję) oraz RW (NAV: 1,8 zł/akcję). Wzrost wynajmu obiektów do ok. 90% w 2017 r. zwiększy zainteresowanie z punktu widzenia inwestorów. Otwartą kwestią pozostaje jaka część gotówki po sprzedaży zostałaby przeznaczona na inwestycje, a jaka na dywidendę. Po drugie, liczmy na długo oczekiwany start inwestycji Art Norblin. Jej ukończenie w 2020 r. wiązałoby się z podwojeniem FFO względem poziomów szacowanych na 2018 r." - czytamy dalej.

(ISBnews)