Quercus TFI zarządza funduszem Private Equity Multifund FIZ (PEM FIZ), inwestującym w instrumenty finansowe o charakterze private equity i dłużne mezzanine z Grupy MCI, podano w komunikacie.
"Inwestujący w certyfikaty inwestycyjne funduszy z Grupy MCI, fundusz Private Equity Multifund FIZ (PEM FIZ) to nowa propozycja dla wymagających inwestorów. Chce zarabiać głównie na wzroście wycen spółek technologicznych i internetowych. Został założony na czas nieokreślony, a zarządza nim Quercus TFI" - czytamy w komunikacie.

"PEM FIZ powstał z myślą o inwestorach, którzy szukają niestandardowych rozwiązań, dających możliwość osiągania ponadprzeciętnych zysków związanych z inwestycjami w gospodarkę cyfrową" - powiedział prezes Quercus TFI Sebastian Buczek, cytowany w komunikacie.

Dodał, że celem funduszu jest wzrost wartości certyfikatów inwestycyjnych w długoterminowym horyzoncie dzięki strategii zakładającej inwestycje w instrumenty finansowe o charakterze private equity i dłużne mezzanine.

"PEM FIZ inwestuje m.in. w certyfikaty inwestycyjne funduszy private equity: MCI.TechVentures i MCI.EuroVentures, funduszu mezzanine - MCI.CreditVentures 2.0, a także instrumenty udziałowe emitowane przez spółki z grupy MCI Capital oraz z grupy Private Equity Managers" - czytamy dalej.

Strategia funduszu pozwala także na inwestycje w instrumenty dłużne emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, MCI Capital lub Private Equity Managers. Konstrukcja portfela inwestycyjnego funduszu pozwala na osiąganie ponadprzeciętnych zysków w dłuższym, 5-letnim horyzoncie inwestycyjnym. Wyniki funduszu powinny być mniej skorelowane z indeksami giełdowymi, wskazano w informacji.

"PEM FIZ skupia w sobie to, co najlepsze w funduszach poszukujących dla swoich klientów atrakcyjnych stóp zwrotu. Po pierwsze daje ekspozycję na unikalny obszar inwestycji, czyli szybko rosnące spółki cyfrowej gospodarki, działające w regionie CEE, Europie Zachodniej oraz rynków rozwijających się. Po drugie, w jednym miejscu daje dostęp do kilku strategii inwestycyjnych, takich jak private equity i mezzanine debt / junior debt. Decydując się na zakup certyfikatów tego funduszu, inwestorzy powierzają środki specjalistom, którzy mają kilkunastoletnie doświadczenie w obszarze inwestycji w spółki technologiczne zdobyte w ramach Grupy MCI" - skomentował wiceprezes MCI Capital Wojciech Marcińczyk, cytowany w komunikacie.

Fundusz Private Equity Multifund FIZ rozpoczął działalność w IV kwartale 2016 r. Zamierza emitować certyfikaty inwestycyjne w trybie oferty prywatnej. Pierwszą udaną emisję certyfikatów fundusz przeprowadził w październiku 2016 r., podsumowano w informacji.

MCI Capital (dawniej MCI Management) jest funduszem technologicznym działającym na zasadach venture capital, notowanym na GPW od 2001 r.

Quercus TFI to pierwsze w Polsce publiczne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego oferta skierowana jest do zamożnych i bardzo zamożnych inwestorów. Towarzystwo zostało założone w sierpniu 2007 r. przez grupę doświadczonych specjalistów z branży inwestycyjnej. W marcu 2011 r. Quercus TFI zadebiutował na rynku głównym warszawskiej giełdy.

(ISBnews)