"Cena zakupu udziałów wyniesie 9 200 000 euro i zostanie skorygowana o kwotę długu netto według stanu na 28 lutego 2017 r." - czytamy w komunikacie.

Zawarcie umowy zakupu udziałów ma nastąpić w dniu 20 marca 2017 r. pod warunkiem potwierdzenia ziszczenia się warunków zawieszających do dnia 6 marca 2017 r., podano również.

"Umowa przewiduje trzyletni, ograniczony terytorialnie zakaz konkurencji, w przypadku naruszenia którego Exact Systems ma prawo żądania od sprzedających zapłaty kary umownej. Exact Systems przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego karę umowną" - czytamy dalej.

Spółka portugalska jest jedynym wspólnikiem trzech podmiotów działających na terenie Portugalii i Hiszpanii.

Exact Systems działa od 2004 r. i jest obecnie liderem branży kontroli jakości, czyli selekcji, naprawy i sortowania części, komponentów oraz wyrobów gotowych dla producentów branży motoryzacyjnej w Polsce oraz jedną za największych firm tego typu w Europie. Obecnie firma posiada przedstawicielstwa w 12 państwach: w Polsce, Czechach, Niemczech, Słowacji, Turcji, Rumunii, Rosji, Wielkiej Brytanii, Węgrzech, Belgii, Holandii oraz Chinach. 

Work Service S.A. jest największą spółką sektora usług personalnych w Polsce i liderem w regionie CEE. Głównym inwestorem finansowym w Work Service jest fundusz private equity PineBridge Investments. Spółka jest notowana na giełdach w Warszawie i Londynie.

(ISBnews)