"W trakcie ostatnich dwóch lat spółka prowadziła ze związkiem zawodowym Tunisia General Trade Union (UGTT) stały dialog dotyczący konieczności redukcji przez spółkę kosztów operacyjnych dla Chouech Es Saida w związku z sytuacją gospodarczą w sektorze. W ramach bieżącego dialogu pomiędzy spółką a UGTT w trakcie protestu pracowniczego, spółka zobowiązała się do wznowienia produkcji na polu Chouech Es Saida w dobrej wierze, w zamian za zakończenie strajku okupacyjnego oraz zobowiązanie UGTT do współpracy w trakcie trwającego procesu zwolnień z powodów ekonomicznych" - czytamy w komunikacie.

"Zakończenie strajku okupacyjnego z dniem 29 stycznia 2017 r. wyeliminowało obawy spółki związane z bezpieczeństwem w przypadku kontynuacji działalności operacyjnej na polu Chouech Es Saida, zaś współpraca UGTT w procesie zwolnień z powodów ekonomicznych stanowi dla spółki wystarczającą przesłankę wznowienia produkcji w geście dobrej woli. Zwolnienia załogi w ramach programu zwolnień z powodów ekonomicznych są niezbędne, by spółka mogła przeprowadzić dalszą redukcję kosztów operacyjnych, pozostając wiarygodnym pracodawcą w Tunezji i producentem węglowodorów" - czytamy dalej.

Spółka zamówiła dla odwiertu CS-3 elektryczną pompę wgłębną na wymianę i oczekuje, że pompa ta zostanie dostarczona w połowie lutego 2017 r. Po dostarczeniu pompy spółka rozpocznie program pogłębiania odwiertu CS-3 i zainstaluje nową pompę na tym odwiercie. Zakłada się, że produkcja z odwiertu CS-3 zostanie wznowiona na początku kwietnia 2017 r., podano również.

Serinus to międzynarodowa spółka prowadząca poszukiwania ropy naftowej i gazu. Posiada zdywersyfikowane portfolio projektów na w Brunei, Tunezji i Rumunii, profil ryzyka obejmujący działalność poszukiwawczą w Brunei i Rumunii oraz działalność wydobywczą w Tunezji.

(ISBnews)