Wniosek wpłynął 27 stycznia, sprawa jest w toku.

"Przedmiotem zgłoszenia jest zamiar koncentracji, polegającej na nabyciu przez Octava Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem dwóch przedsiębiorców zależnych - Octa K1 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Octa K3 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wszystkich udziałów i akcji (oraz wynikających z nich praw i obowiązków wspólników), a w związku z tym zamiar objęcia przez zgłaszającego kontroli w luksemburskich spółkach: Draco Holding S.à r.l., Draco 1 S.C.Sp., Draco 2 S.C.Sp., a także polskich spółkach: REF Sp. z o.o., REF Sp. z o.o. 1 S.K.A., REF Sp. z o.o. 2 S.K.A., REF Sp. z o.o. 3 sp. k., REF Sp. z o.o. 4 sp. k., REF Sp. z o.o. 5 S.K.A., REF Sp. z o.o. 6 S.K.A., REF Sp. z o.o. 7 sp. k., REF Sp. z o.o. 8 sp. k., REF Sp. z o.o. 9 S.K.A., REF Sp. z o.o. 10 sp. k., REF Sp. z o.o. 11 S.K.A., REF Sp. z o.o. 12 S.K.A., REF Sp. z o.o. 15 S.K.A., REF Sp. z o.o. 16 S.K.A., REF Sp. z o.o. 17 S.K.A., REF Sp. z o.o. 18 Sp.k., REF Sp. z o.o. 19 S.K.A., TERE Sp. z o.o., FSN Sp. z o.o., FSN Sp. z o.o. 1 S.K.A., FSN Sp. z o.o. 2 Sp.k., FSN Sp. z o.o. 3 S.K.A. w likwidacji, FSN Sp. z o.o. 4 S.K.A. w likwidacji, FSN Sp. z o.o. 5 S.K.A.,  FSN Sp. z o.o. 8 Sp.k., FSN Sp. z o.o. 9 S.K.A. w likwidacji, FSN Sp. z o.o. 14 S.K.A., FSN Sp. z o.o. 18 Sp.k., które obecnie należą bezpośrednio lub pośrednio do funduszy BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Sektora Nieruchomości w likwidacji oraz BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Sektora Nieruchomości 2 w likwidacji zarządzanych przez BPH TFI S.A." - czytamy w komunikacie.

Zgłaszający wchodzi w skład grupy kapitałowej kontrolowanej przez fundusze inwestycyjne Elliott International, L.P. oraz Elliott Associates, L.P z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, nad którymi kontrolę faktyczną sprawuje doradca inwestycyjny Elliott Management Corporation z siedzibą w Stanach Zjednoczonych. Działalność Grupy Elliott w Polsce koncentruje się na inwestycjach w wysokiej jakości budynki biurowe i handlowe oraz na wynajmie pomieszczeń w tych budynkach.

BPH TFI S.A.  oraz nabywane spółki wchodzą obecnie w skład grupy kapitałowej kontrolowanej przez General Electric Company z siedzibą w Stanach Zjednoczonych. Działalność Grupy GE w Polsce koncentruje się głównie na inwestycjach w innowacyjne rozwiązania w dziedzinie lotnictwa, energii, technologii medycznych oraz najnowocześniejszych rozwiązań informatycznych, zaś nabywane spółki zajmują się inwestycjami w wysokiej jakości budynki biurowe i handlowe w Polsce oraz wynajmowaniem pomieszczeń w tych budynkach.

(ISBnews)