ZA Puławy 

Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" podjęła decyzję o dokonaniu odpisu aktualizującego w wysokości 18,9 mln zł, zmniejszającego wartość posiadanych akcji Zakładów Azotowych Chorzów, podała grupa. >>>> 

Polnord 

Polnord podjął uchwałę w sprawie emisji 20 tys. obligacji na okaziciela serii NS7 o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 20 mln zł, poinformowała spółka. Celem emisji obligacji jest pozyskanie środków finansowych na realizację inwestycji deweloperskich oraz częściowe refinansowanie dotychczasowego zadłużenia>>>>  

ABC Data 

ABC Data podjął decyzję o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych we wszystkich obszarach działalności biznesowej, podała spółka. Przegląd ten ma na celu wybór optymalnego wariantu dalszego rozwoju spółki i realizacji strategii rozwoju na lata 2016-2018. >>>>  

Altus TFI 

- Wartość aktywów netto zarządzanych przez Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) wyniosła 15,16 mld zł na koniec stycznia 2017 r. Miesiąc wcześniej wartość ta wynosiła 14,86 mld zł. >>>>  

Columbus Energy 

Columbus Energy podjął uchwałę w sprawie emisji do 3 tys. obligacji serii A o łącznej wartości nominalnej do 3 mln zł, podała spółka. "W przypadku dojścia emisji obligacji do skutku, zamiarem spółki jest wprowadzenie przydzielonych obligacji do obrotu i notowań w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst" - czytamy dalej. Columbus Energy będzie oferował obligacje serii A w ramach oferty prywatnej, podano również. W tym celu spółka podpisała umowę z Polskim Domem Maklerskim, przedmiotem której jest oferowanie obligacji w ofercie prywatnej.

Talanx 

Talanx odnotował nieco ponad 900 mln euro skonsolidowanego zysku netto w 2016 r. wobec 734 mln euro rok wcześniej, podała spółka, powołując się na wstępne dane. Talanx podał także, że planuje zarekomendowanie dywidendy w wysokości 1,35 euro na akcję. >>>>  

Redan

Szacunkowa wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży towarów zrealizowanych przez Grupę Redan w styczniu 2017 r. wyniosła 40 mln zł i była o 4% wyższa niż rok wcześniej, podał Redan. >>>>  

MOL

- Grupa MOL zwiększyła portfolio eksploracyjne poprzez nabycie nowych licencji na Węgrzech i w Norwegii, podała spółka. >>>> 

Marvipol 

Segment deweloperski Marvipolu sprzedał 70 mieszkań i lokali usługowych w styczniu (wzrost o 84% r/r), według szacunkowych danych, podała spółka. >>>> 

British Automotive Polska - generalny importer Jaguar Land Rover wchodzący w skład Grupy Marvipol - sprzedał w styczniu 105 samochodów, tj. o 7% więcej niż rok wcześniej, podał Marvipol, prezentując szacunkowe dane.>>>> 

Tauron  

Budowa nowego bloku 910 MW Taurona Polskiej Energii w Elektrowni Jaworzno III jest zaawansowana w 30%, podała spółka. >>>> 

Victoria Dom 

Victoria Dom sprzedał obligacje korporacyjne o wartości 6,1 mln zł w ramach pierwszej publicznej emisji i planuje kolejną publiczną emisję, o wartości ok. 50 mln zł, którą chce zorganizować w II kwartale br., podała spółka. >>>> 

Grupa Indata 

Grupa Indata wygrała przetarg ogłoszony przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG), poinformowała spółka. Wartość zamówienia wynosi ponad 9 mln zł brutto, podano również. >>>> 

Paged 

Paged Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (Paged FIZAN) - jednostka zależna Pagedu - zawarł umowę nabycia udziałów stanowiących 70% w kapitale zakładowym Forbis Group za 8,4 mln zł ceny podstawowej, podała spółka. >>>>  

Polwax 

Polwax może wkrótce ogłosić decyzję o wyborze generalnego realizatora inwestycji (GRI) instalacji odolejania rozpuszczalnikowego. W tym roku spółka chce doprowadzić do uzyskania pozwolenia na budowę, poinformował ISBnews prezes Dominik Tomczyk. >>>> 

Kofola 

W wezwaniu KSM Investment na 1 038 akcji Kofola ČeskoSlovensko nie złożono żadnego zapisu, podał pośredniczący w wezwaniu Erste Securities Polska. >>>> 

J.W. Construction Holding 

Zarząd J.W. Construction Holding wyraził pozytywne stanowisko ws. ogłoszonego przez Józefa Wojciechowskiego wezwania do sprzedaży 30,24 mln akcji spółki po 4,7 zł/sztuka, a cenę uznał za godziwą, podała spółka. >>>> 

Budimex 

Budimex złożył najtańsze oferty, warte 768,68 mln zł i 811,97 mln zł brutto, w dwóch częściach przetargu na budowę drogi ekspresowej S14 - Zachodniej Obwodnicy Łodzi, podała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. >>>> 

PGNiG 

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) wprowadziło do oferty usługę biletową magazynowania gazu skierowaną do przedsiębiorstw energetycznych zobowiązanych do utrzymywania zapasu obowiązkowego gazu ziemnego, podała spółka. >>>> 

Orange Polska 

Rada nadzorcza Orange Polska powołała na nową, trzyletnią kadencję trzech dotychczasowych członków zarządu - Mariusza Gacę, Macieja Nowohońskiego oraz Jacka Kowalskiego, podała spółka. >>>> 

BOŚ 

Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) zamierza dokonać przedterminowego wykupu wszystkich obligacji podporządkowanych serii G, wyemitowanych 28 lutego 2012 roku, o wartości nominalnej 100 mln zł, podał bank. Wcześniejszy wykup nastąpi 28 lutego br. wobec pierwotnego terminu 28 lutego 2022 r. Celem jest obniżenie kosztów odsetkowych. >>>> 

Grupa Baltona 

Grupa Baltona zanotowała w styczniu br. wzrost skonsolidowanych przychodów o 20% r/r do 28,3 mln zł, podała spółka. >>>> 

Neuca

Neuca Med, spółka zależna Neuki nabyła 100% udziałów przedsiębiorstwa Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Wola-Med" Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Wola Wiązowa w województwie łódzkim, podała Neuca. >>>> 

Unimot  

Unimot ustalił cenę maksymalną akcji w ofercie publicznej na potrzeby przeprowadzenia budowy księgi popytu na 47 zł, podała spółka. >>>> 

Grupa Kęty 

Grupa Kęty prognozuje 2 500 mln zł skonsolidowanych przychodów w 2017 roku wobec 2 252 mln zł szacowanych za 2016 r. (+11% r/r) oraz 227 mln zł zysku netto w tym roku, wobec 275 mln zł w 2016 r. (-18% r/r), podała spółka. >>>>