"Wysokość oprocentowania obligacji będzie zmienna i będzie równa stawce WIBOR3M powiększonej o marżę dla każdego okresu odsetkowego. Odsetki od obligacji będą wypłacane co 3 miesiące. (...) Obligacje będą podlegać wykupowi w okresie 36 miesięcy od dnia emisji, z zastrzeżeniem przypadków przedterminowego wykupu" - czytamy w komunikacie.

"Obligacje będą emitowane jako niezabezpieczone. Po dniu emisji zostanie ustanowiona hipoteka łączna na nieruchomościach spółki. Na tych samych nieruchomościach ustanowiona jest hipoteka - z jednakowym pierwszeństwem zaspokojenia, celem zabezpieczenia wierzytelności z obligacji serii NS4 oraz NS5" - czytamy dalej. 

Obligacje będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie ich do ASO Catalyst. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w trybie oferty prywatnej, czytamy także. 

Polnord S.A. to firma typu holdingowego. Prace operacyjne wykonywane są w spółkach celowych, powoływanych do realizacji poszczególnych inwestycji. Polnord realizuje projekty budowlane w Warszawie, Łodzi, Gdańsku, Gdyni, Sopocie, Olsztynie, Szczecinie i Wrocławiu. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)