Rząd pracuje nad kolejnym rozporządzeniem Rady Ministrów rozszerzającym sieć płatnych dróg objętych systemem e-myta. Plan zakłada, że płatności dla pojazdów powyżej 3,5 tony pojawią się na nowych 360 km.
To spore rozszerzenie – ostatnie, przeprowadzone w październiku 2016 r., objęło tylko 151 km. Łącznie właściciele ciężarówek płacą za przejazd 3,3 tys. km dróg.

Równolegle rząd przygotowuje się do przetargu na nowy system e-myta. Kontrakt obecnego operatora, austriackiej firmy Kapsch, kończy się w listopadzie 2018 r. Otwarcie ofert w postępowaniu na operatora poboru opłat powinno już nastąpić, jednak GDDKiA przełożyła termin na 20 lutego br. z powodu protestów oferentów.