Data przedterminowego wykupu obligacji serii B została wyznaczona na dzień 22 lutego, a dzień ustalenia praw do świadczeń na 14 lutego 2017 r.

"Zarząd emitenta podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji serii C. Zgodnie z podjętą uchwałą emitent wyemituje nie więcej niż 35 000 szt. obligacji serii C o wartości nominalnej 1 000 zł oraz łącznej wartości nominalnej nie większej niż 35 mln zł" - czytamt dalej.  

Wykup obligacji serii C nastąpi w terminie nieprzekraczającym 28 maja 2019 r., a emisja dojdzie do skutku jeżeli subskrybowane zostanie co najmniej 20 000 obligacji, podano także.

Developres prowadzi działalność deweloperską na rynku rzeszowskim od 2006 r., przede wszystkim w segmencie mieszkaniowym. W grudniu 2015 roku emitent uzyskał pozwolenie na użytkowanie pierwszej inwestycji biurowej - SkyRes Warszawska. Obligacje spółki są notowane na rynku Catalyst. 

(ISBnews)