"Wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej LPP za IV kwartał 2016 roku:
- Przychody ze sprzedaży: 1 855 mln zł,
- Zysk brutto na sprzedaży: 943 mln zł,
- Koszty SG&A: 699 mln zł,
- Zysk z działalności operacyjnej (EBIT): 202 mln zł,
- Zysk brutto: 180 mln zł,
- Zysk netto: 158 mln zł" – czytamy w komunikacie.

Narastająco za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 roku: przychody ze sprzedaży: 6 021 mln zł, zysk brutto na sprzedaży: 2 935 mln zł, koszty SG&A: 2 608 mln zł, zysk z działalności operacyjnej (EBIT): 229 mln zł, zysk brutto: 197 mln zł, zysk netto: 176 mln zł, podano również.

"Wybrane dane bilansowe na 31.12.2016: stan zapasów: 1 165 mln zł (około 1 278 zł/m2), zadłużenie z tyt. kredytów: 510 mln zł, środki pieniężne: 366 mln zł" – czytamy dalej.

Wzrost przychodów ze sprzedaży w IV kwartale 2016 wyniósł 18% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Sprzedaż w sklepach porównywalnych (LFL) w walutach lokalnych w IV kwartale 2016 wzrosła o 5,1%, zaś narastająco za 4 kwartały 2016 wzrosła o 6,4%, podano również.

"Marża handlowa w IV kwartale wyniosła 50,9% i była niższa o ok. 4 p.p. rok do roku, z powodu jednorazowej operacji sprzedaży towaru starej kolekcji do zewnętrznego operatora. Zysk operacyjny za IV kwartał 2016 roku wyniósł 202 mln zł. Saldo przychodów i kosztów finansowych w IV kwartale 2016 było ujemne i wyniosło 22 mln zł. W IV kwartale 2016 GK LPP wypracowała zysk w wysokości 158 mln zł" – wymieniono także.

Obliczenia powyższych danych zostały dokonane według aktualnej wiedzy zarządu. Szczegółowy raport finansowy zostanie opublikowany w dniu 23 lutego 2017 r., wskazano także.

LPP zarządza 6 markami modowymi - Reserved, Cropp, House, Mohito, SiNSAY i Tallinder (sklepy tej marki będą funkcjonowały do końca lutego 2017 r.). Spółka jest notowana na GPW w Warszawie od 2001 roku. Skonsolidowane przychody LPP ze sprzedaży sięgnęły 6,02 mld zł w 2016 r.

(ISBnews)