Zysk netto Agory spadł r: r do 10,2 mln zł w IV kw. 2016 r.Warszawa, 17.02.2017 (ISBnews) - Agora odnotowała 10,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2016 r. wobec 15,7 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 24,7 mln zł wobec 17 mln zł zysku rok wcześniej. W czwartym kwartale 2016 r. EBITDA Grupy wzrosła do 49,1 mln zł.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 340,3 mln zł w IV kw. 2017 r. wobec 353,9 mln zł rok wcześniej.

W całym 2016 r. spółka miała 16,6 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 12,7 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 198,4 mln zł w porównaniu z 1 189,3 mln zł rok wcześniej. W 2016 r. EBITDA Grupy wyniosła 114,9 mln zł.

"Największy wpływ na wzrost przychodów Grupy w tym okresie miały wyższe wpływy w segmentach Film i Książka, Internet, Reklama Zewnętrzna oraz Radio. Niższe były natomiast przychody segmentów Prasa oraz Druk. W okresie styczeń - grudzień 2016 r. najdynamiczniej - o 11,6% do 167,9 mln zł - wzrosły przychody w segmencie Internet. Kolejnym segmentem z wysoką dynamiką wzrostu przychodów była Reklama Zewnętrzna. Od początku roku do końca grudnia 2016 r. łączna wartość przychodów tego segmentu wyniosła 168 mln zł i wzrosła o 7,6% w porównaniu z analogicznym okresem 2015 r. Całkowite przychody segmentu Film i Książka wyniosły w 2016 r. 364 mln zł i były wyższe o 5,5% w stosunku do 2015 r. To głównie zasługa wysokiej frekwencji w sieci kin Helios, która przełożyła się zarówno na wzrost przychodów ze sprzedaży biletów, jak i ze sprzedaży w barach kinowych" - podano w raporcie.

Niższe w porównaniu z 2015 r. były natomiast wpływy z działalności Wydawnictwa Agora, głównie ze względu na niższy poziom wpływów związanych z grą Wiedźmin 3: Dziki Gon i dodatków do niej oraz wpływy z działalności filmowej ze względu na mniejszą niż rok wcześniej liczbę sprzedanych biletów na filmy wprowadzone do dystrybucji przez Next Film. O 5,3% - wzrosły również przychody segmentu Radio, które sięgnęły 113,4 mln zł. Przychody segmentu Prasa zmniejszyły się o 10,9% do kwoty 267,9 mln zł. Główną przyczyną tego spadku były niższe wpływy ze sprzedaży reklam w segmencie, zaprzestanie wydawania bezpłatnego dziennika Metrocafe.pl oraz niższe wpływ ze sprzedaży wydawnictw. Pozytywny wpływ na poziom przychodów w tym segmencie miały natomiast wyższe wpływy ze sprzedaży usług reklamowych w serwisach internetowych czasopism. Przychody segmentu Druk wyniosły natomiast 155,5 mln zł i zmniejszyły się o 5,6%, głównie z powodu mniejszego wolumenu zamówień, podano również.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2016 r. wyniosła 52,75 mln zł wobec 13,72 mln zł zysku rok wcześniej.

Agora jest m. in. wydawcą "Gazety Wyborczej" - największej polskiej gazety opiniotwórczej - oraz czasopism. Do grupy należą także serwisy internetowe, radiostacje, firma reklamy zewnętrznej AMS, operator kin Helios oraz Stopklatka TV. Spółka zajmuje się również koprodukcją i dystrybucją filmową.

(ISBnews)