Strata netto Polenergii wyniosła 37,37 mln zł w IV kw. 2016 r.Warszawa, 17.02.2017 (ISBnews) - Polenergia odnotowała 37,37 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2016 r. wobec 14,66 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Skorygowana EBITDA w IV kw. 2016 r. wyniosła 72,78 mln zł, a skorygowana strata netto 36,79 mln zł.

Pod koniec ub.r. Polenergia zdecydowała o dokonaniu odpisów z tytułu utraty wartości aktywów w postaci rzeczowych aktywów trwałych farm wiatrowych w operacji na łącznie ok. 80 mln zł.

Zysk brutto na sprzedaży wyniósł 47,54 mln zł wobec 54,81 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 840,52 mln zł w IV kw. 2016 r. wobec 740,12 mln zł rok wcześniej.

W całym 2016 r. spółka miała 111,53 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 67,37 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 2 996,77 mln zł w porównaniu z 2 772,44 mln zł rok wcześniej. Skorygowana EBITDA w 2016 r. wyniosła 227,99 mln zł, a skorygowany zysk netto 49,79 mln zł.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2016 r. wyniosła 85,03 mln zł wobec 4,45 mln zł straty rok wcześniej.

Polenergia S.A. - notowana na GPW - jest pionowo zintegrowanym podmiotem specjalizującym się w realizacji projektów począwszy od wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych i odnawialnych, przez dystrybucję energii elektrycznej oraz gazu, po sprzedaż i obrót energią i świadectwami pochodzenia.

(ISBnews)