Stopa bezrobocia zarejestrowanego na koniec stycznia 2017 r. wyniosła 8,6 proc., czyli wzrosła o 0,3 pkt proc. wobec danych za grudzień ub.r., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W styczniu 2016 r. stopa ta wyniosła 10,3 proc.

Bezrobocie rejestrowane, GUS

Bezrobocie rejestrowane, GUS

źródło: Materiały Prasowe

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu stycznia br. wyniosła 1 397,1 tys. wobec 1 335,2 tys. miesiąc wcześniej i w porównaniu do 1 647,5 tys. przed rokiem. 

Na początku miesiąca Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) szacowało, powołując się na dane z urzędów pracy, że stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 8,7 proc. w styczniu, tj. o 0,4 pkt proc. więcej wobec poprzedniego miesiąca i była o 1,5 pkt proc. niższa w ujęciu rocznym.

Zmiany stopy bezrobocia, GUS

Zmiany stopy bezrobocia, GUS

źródło: Materiały Prasowe

W tegorocznej ustawie budżetowej rząd zapisał, że stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec 2017 r. wyniesie 8 proc.

Stopa bezrobocia mierzona według Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) wynosiła w IV kw. 2016 r. 5,5 proc. wobec 5,9 proc. w poprzednim kwartale, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W IV kw. 2015 r. wskaźnik ten wynosił 6,9 proc.

Nominalnie liczba osób bezrobotnych spadła do 957 tys. z 1 027 tys. osób w poprzednich trzech miesiącach.

Współczynnik aktywności zawodowej wyniósł w IV kwartale 56,3 proc. wobec 56,3 proc. w poprzednich trzech miesiącach, zaś wskaźnik zatrudnienia wyniósł 53,2 proc. wobec 53 proc. kwartał wcześniej.

>>> Czytaj też: Nieoczekiwane autopoprawki planu Morawieckiego. Oto końcowa wersja strategii