GPW zawiesiła od dziś notowania akcji Farmacolu w związku ze squeeze-outem


Warszawa, 27.02.2017 (ISBnews) - W związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu akcji Farmacolu, zarząd GPW zawiesił obrót walorami tej spółki od 27 lutego, podała giełda.
Farmacol podał dziś, że Andrzej Olszewski ogłosił przymusowy wykup 2 214 296 akcji spółki, stanowiących 9,46% kapitału zakładowego i uprawniających do 7,05% ogólnej głosów na walnym zgromadzeniu, po cenie 52 zł za akcję. Dzień rozpoczęcia przymusowego wykupu to 27 lutego, a dzień wykupu to 6 marca 2017 r.
Pod koniec września ub. r. Andrzej Olszewski, Zyta Olszewska, Anna Olszewska, Maciej Olszewski, Prometeusz SPV1, Nasza Apteka oraz Farmacol, posiadający łącznie 12,72 mln akcji spółki, stanowiące 65,99% ogólnej liczby głosów podpisały porozumienie, którego celem jest nabycie pozostałych 10,67 mln akcji. Farmacol planuje docelowo wycofać akcje spółki z obrotu na GPW.
Farmacol to dystrybutor farmaceutyczny, notowany na warszawskiej giełdzie od 1999 r.
(ISBnews)