Warszawa, 20.03.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze Macrologic zdecydowali o przeznaczeniu na dywidendę kwoty 5,62 mln zł z zysku wypracowanego w 2016 roku, podała spółka.

"Zysk netto w wysokości 7 081 983,87 zł, wykazany w rachunku zysków i strat Macrologic SA za okres od dnia 01/01/2016 roku do dnia 31/12/2016 roku dzieli się w sposób następujący:

a) kwotę 1 461 814,12 zł wyłącza się od podziału i przenosi na kapitał zapasowy,

b) kwotę 5 620 169,75 zł przeznacza się na dywidendę" - czytamy w uchwałach dzisiejszego walnego.

Dzień dywidendy został ustalony na 12 kwietnia, a termin wypłaty dywidendy na 5 maja 2017 r.

Macrologic jest dostawcą systemów ERP dla małych i średnich firm. Spółka jest notowana na GPW od 1997 roku.

(ISBnews)