Arteria: Biznes budowany zagranicą strategicznym kierunkiem rozwoju


Warszawa, 22.03.2017 (ISBnews) - Strategicznym kierunkiem rozwoju Arterii jest biznes budowany zagranicą, a celem na najbliższy rok jest stopniowy wzrost segmentu call center do poziomu odpowiadającego liczącym się spółkom z tej branży w skali europejskiej, poinformował prezes Marcin Marzec.
„Dziś możemy pochwalić się stabilnym i mocno zdywersyfikowanym portfolio klientów, z którymi grupa kapitałowa Arteria powiązana jest długoletnimi kontraktami pochodzącymi głównie z branży energetycznej, finansowej, wydawniczej i telekomunikacyjnej. Strategicznym kierunkiem w rozwoju tego segmentu jest biznes budowany zagranicą" – napisał Marzec w liście do akcjonariuszy.
Obecnie spółka świadczy usługi na dziesięciu rynków Europy Środkowej i Wschodniej (Rosja, Ukraina, Rumunia, Węgry, Czechy, Słowacja, Białoruś, Kazachstan, Polska, Litwa).
„Skala projektu rośnie nieprzerwanie od początku 2015 roku. Aktualnie trwają intensywne testy i przygotowania do poszerzenia portfolio obsługiwanych krajów o kolejny rynek, tym razem z Europy Zachodniej. W 2016 roku poczynione zostały dalsze kroki w kierunku zagranicznej ekspansji grupy kapitałowej z usługami call center, których efektem są zaawansowane rozmowy dotyczące wejścia na rynek niemiecki. Celem zarządu na najbliższy rok jest stopniowe zwiększenie ilości w tym segmencie do poziomu odpowiadającego liczącym się spółkom z tej branży w skali europejskiej. Ten kierunek rozwoju pozostaje priorytetem na 2017 rok" – dodał prezes Arterii.
Arteria to grupa kapitałowa specjalizująca się w usługach outsourcingowych. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2006 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 176,56 mln zł w 2015 r.
(ISBnews)