"Nigeria jest ważnym celem naszego programu Go Africa. To był cel polityczny MSZ, który przejęliśmy kilka lat temu" - zaznaczył Waszczykowski.

"Rozmawialiśmy również o bezpieczeństwie międzynarodowym. Wymieniliśmy się uwagami, opiniami jak wygląda sytuacja zarówno w Europie i wokół Europy, jak wygląda sytuacja bezpieczeństwa w Afryce, szczególnie pod kątem wojny z terroryzmem" - dodał minister.

"Przekonywałem również mojego partnera nigeryjskiego do poparcia naszej kandydatury w staraniach o niestałe miejsce w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Mam nadzieję, że przekonałem do takiego głosowania. Rezultat będziemy oczywiście widzieć 2 czerwca tego roku w ONZ" - powiedział szef polskiej dyplomacji.

Jak podkreślił, Polska jest zainteresowana współpracą z Nigerią w ramach kontaktów Unii Europejskiej z Afryką i Unii Europejskiej z Nigerią. "Będziemy wspierać tę współpracę, będziemy dążyć do tego, aby ta współpraca została wypełniona treścią jeszcze w tym roku na spotkaniu w Abidżanie między Unią Europejska a Afryką" - zaznaczył Waszczykowski. (PAP)