Główny Urząd statystyczny podał wyliczenia dotyczące dochodu rozporządzalnego na osobę w 2016 r.

Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na osobę wyniósł 1 475 zł w 2016 roku, wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego.

Miesięczny dochód rozporządzalny na osobę ogółem w 2015 r. wyniósł 1 386 zł, zaś w 2014 r. - 1 340 zł.

Podana wysokość dochodu służy do ustalenia przez radę gminy stawek opłat za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny, podał Urząd.