Warszawa, 04.04.2017 (ISBnews) - Modelowa marża rafineryjna Grupy Lotos wyniosła 7,36 USD/baryłkę w marcu 2017 r. wobec 7,68 USD/baryłkę w lutym i 6,17 USD/baryłkę w marcu 2016 r., podała spółka.
Do kalkulacji marży przyjęto poniższą strukturę uzysków, której przypisano następujące indeksy cenowe:
* 14,14% benzyna (PRM UNL 10 ppm ARA)
* 4,24% benzyna surowa (Naphtha CIF NWE)
* 4,53% LPG (50% Propan FOB NWE, 50% Butan FOB NWE)
* 49,57% diesel (ULSD 10 ppm CIF NWE)
* 5,34% paliwo lotnicze (Jet CIF NWE)
* 18,11% ciężki olej opałowy (HFO 3,5%S ARA )
* 4,07 % stanowi zużycie własne rafinerii.
"Kalkulację marży pomniejszamy o szacowany modelowy koszt zużycia gazu ziemnego na przerobioną modelową baryłkę ropy naftowej - obliczany jako iloczyn współczynnika 0,075 oraz notowań indeksu gazu ziemnego z rynku dnia następnego (RDNg) na Towarowej Giełdzie Energii (indeks TGEgasDA) przeliczonego na koszt w USD za MWh (dla danych od początku 2016 roku)" - czytamy na stronie internetowej Grupy Lotos.
Spółka podkreśla, że wielkość prezentowanej marży modelowej jest przybliżona, nie zaś tożsama z rzeczywistą wielkością marży rafineryjnej uzyskiwanej w rafinerii Grupy Lotos.
Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Lotos wyniosły 20,9 mld zł w 2016 roku.
(ISBnews)