Warszawa, 04.04.2017 (ISBnews) - Paged prowadzi rozmowy w sprawie potencjalnych przejęć, wynika z wypowiedzi prezesa Tomasza Modzelewskiego. Potencjalna finalizacja kolejnej akwizycji mogłaby nastąpić najwcześniej w II półroczu.
"Interesują nas akwizycje zupełnie nowego biznesu lub takiego, który dodałby skali działania do biznesów już obecnych w naszej grupie, np. w skali międzynarodowej. Potencjalne alianse lub sojusze również są uwzględnione w naszej strategii" - powiedział Modzelewski podczas spotkania z dziennikarzami.
Według jego słów, rozmowy są obecnie prowadzone i dotyczą potencjalnych transakcji zarówno w Polsce, jak i za granicą, w tym jeden cel znajduje się w Niemczech, a kolejny - w Europie Wschodniej. Z jego słów wynika, że dwa potencjalne cele są "w obrębie obecnej działalności grupy", a trzy kolejne byłyby nowymi dla grupy Paged działalnościami. Potencjalne transakcje mogłyby dotyczyć zarówno spółek, jak też przejęcia funkcjonującej na rynku marki, czy sieci dystrybucji.
Dodał, że potencjalnych nowych inwestycje kapitałowe mogłyby odbyć się w sektorach takich jak: przemysł drzewny, maszynowy, dobra konsumpcyjne, energetyka, farmaceutyka, czy private equity.
"Nasza idea przy akwizycjach to wspieranie w ekspansji polskich przedsiębiorców. Jak zapisaliśmy w strategii, Paged będzie koncentrował się na dodawaniu wartości takich transakcjom przede wszystkim w ramach pięciu naszych głównych kompetencji: zdolności do ekspansji międzynarodowej, sprzedaży B2B i zarządzania dystrybucją, dalszych akwizycji, rozwoju mocy produkcyjnych i optymalizacji operacyjnej" - wymienił prezes.
Członek zarządu grupy Paged ds. finansowych Magdalena Bartoś zaznaczyła, że w ramach strategii przejęć grupa będzie korzystać z finansowania zewnętrznego, ale wskaźnik dług netto/EBITDA ma nie przekroczyć poziomu 3,5x (wobec 2,2x obecnie). Grupa ma ponadto do dyspozycji 36 mln zł na kontach i 55 mln zł w certyfikatach inwestycyjnych.
"Dynamika procesów M&A pokazuje, że w I półroczu już nie będzie przejęcia, zwłaszcza, że na początku roku sfinalizowaliśmy akwizycję Forbis. Niemniej nie można wykluczyć finalizacji ewentualnej akwizycji w II półroczu, co i tak byłoby szybką ścieżką" - wskazała Bartoś.
Zaznaczyła ponadto, że grupa nie ma określonej polityki dywidendowej i rokrocznie będzie oceniać sytuację i decydować o przeznaczeniu wypracowanego zysku.
Grupę kapitałową Paged tworzą podmiot dominujący Paged S.A. oraz grupa spółek zależnych skupionych w segmentach działalności: sklejkowym, meblowym, handlowym, nieruchomości i pozostałym. Spółka jest notowana na GPW od 1996 r. Skonsolidowane przychody Pagedu sięgnęły 786,76 mln zł w 2016 r.
(ISBnews)