Sprawdź, jak zmieniają się wynagrodzenia pracowników w zależności od stopnia znajomości języków obcych.
ikona lupy />
Znajomość języka angielskiego a wynagrodzenie / Media

Obecnie władanie chociaż jednym językiem obcym to wręcz obowiązek. Znajomość języka angielskiego deklaruje (na różnym stopni zaawansowania) przytłaczająca większość pracowników. Oczywiście doskonała znajomość języków obcych – w tym też angielskiego – to tylko jeden z czynników, który w połączeniu z innymi umiejętnościami czy kwalifikacjami może pomóc w osiągnięciu wyższych zarobków. Z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń 2016 przeprowadzonego przez Sedlak & Sedlak i opublikowanego na wynagrodzenia.pl wynika, że osoby deklarujące zaawansowaną znajomość języka angielskiego zarabiały przeciętnie o 30 proc. więcej od osób z angielskim na poziomie średnio zaawansowanym.

Z badań wynika, że połowa pracowników deklarujących zaawansowaną znajomość języka angielskiego zarabiała w przedziale od 3,9 tys. zł do 9,1 tys. zł brutto miesięcznie. Mediana ich zarobków to 5,8 tys. zł. Mniej otrzymywały osoby ze średnio zaawansowaną znajomością tego języka, mediana ich płac wynosiła 4 tys. zł. Natomiast pracownicy z podstawową znajomością przeciętnie zarabiali 3,45 tys. zł.

ikona lupy />
Różne języki obce a wynagrodzenie / Media
Reklama

Według danych Komisji Europejskiej, do najbardziej przydatnych języków obcych należą - obok języka angielskiego - również: niemiecki, francuski, hiszpański oraz włoski. Pracownicy, którzy deklarowali znajomość języka niemieckiego w stopniu zaawansowanym zarabiali przeciętnie 5,5 tys. zł brutto na miesiąc. Dla porównania pracownicy, którzy potrafili porozumieć się w języku naszych zachodnich sąsiadów w stopniu podstawowym, przeciętnie zarabiali 3,8 tys. zł.

Podobne różnice występowały także w przypadku znajomości innych języków. Przykładowo, pracownik władający biegle francuskim zarabiał przeciętnie 6 tys. zł brutto, podczas gdy mediana zarobków osób ze znajomością tego języka na poziomie podstawowym wynosiła nieco ponad 4 tys. zł. W przypadku hiszpańskiego i włoskiego dysproporcje dochodów były nieco mniejsze. Poziom zaawansowany w języku hiszpańskim to mediana w wysokości 4,9 tys. zł, natomiast poziom początkujący - 4,3 tys. zł. Osoby, które władały językiem włoskim na poziomie zaawansowanym otrzymywały przeciętnie 4,85 tys. zł, a początkujący - 4,14 tys. zł.

>>> Czytaj też: Hurtownie CV, czyli jak działają agencje zatrudnienia

ikona lupy />
Znajomość języka angielskiego na różnych stanowiskach a wynagrodzenie / Media

Dobrze jest znać jeden język, ale jeszcze lepiej dwa. Sprawdźmy, jak wyglądają wynagrodzenia w przypadku osób, które deklarowały znajomość języka angielskiego przyjemniej na poziomie średnio zaawansowanym oraz innego języka obcego. Dla pracowników znających język angielski i niemiecki na poziomie średnio zaawansowanym, mediana płac wynosiła 4,9 tys. zł. Osoby, które przy tym zadeklarowały biegłą znajomość języka niemieckiego (C1/C2) otrzymywały przeciętnie o tysiąc złotych więcej. Mediana ich płac wyniosła 5,9 tys. zł brutto miesięcznie. Ciekawe wyniki badania płyną z analizy połączenia języka angielskiego i rosyjskiego. O dziwo w przypadku drugiego języka rosyjskiego, najwyższe zarobki osiągali pracownicy, którzy ten język posiedli w stopniu średnio zaawansowanym.

Znajomość języków obcych nie jest oczywiście jedynym czynnikiem, od którego zależy nasza pensja. Wysokość wynagrodzenia jest bowiem powiązana z wieloma innymi czynnikami, a uzależnianie ich tylko i wyłącznie od znajomości języków byłoby dużym uproszczeniem. Jednak tendencja jest stała. Dobra znajomość języków obcych może pomóc w osiągnięciu lepszej płacy. Widać to w zestawieniu wynagrodzeń specjalistów na różnych stanowiskach.

Przykładowo, jak wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń, specjaliści ds. personalnych ze znajomością języka angielskiego na poziomie zaawansowanym zarabiali 5,3 tys. zł, podczas gdy znający angielski na poziomie średnio-zaawansowanym już tylko 4,2 tys. zł. W przypadku innych stanowisk wyniki badań były podobne.

Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń